Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy boją się płatności bezgotówkowych?

Firma / Multimedia

Jak działania na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego wpływają na zmianę opinii przedsiębiorców i konsumentów o płatnościach bezgotówkowych - badania prowadzi zespół pod kierunkiem prof. Michała Polasika z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Michał Polasik: Powstanie mapa Polski Bezgotówkowej, która będzie pokazywała zmniejszanie się luki w rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju.

Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzą badania przedsiębiorców aby poznać przyczyny, które powodują, że część z nich obawia się wprowadzenia płatności bezgotówkowych w ich firmach. Zdaniem prof. Michała Polasika niektóre z obaw przedsiębiorców są nie racjonale, i można je zredukować dzięki odpowiedniej akcji edukacyjne.

Główna bariera – koszt obsługi terminala – usunięta

Są też racjonalne obawy przedsiębiorców. W opinii profesora z Torunia najważniejszą barierą w rozwoju obrotu bezgotówkowego są stałe koszty obsługi płatności bezgotówkowych. Jeśli się tę barierę usunie, to przedsiębiorcy, szczególnie mikroprzedsiębiercy spojrzą w inny sposób na rozwój tego typu płatności w swoich firmach. Realizowany obecnie program rozwoju obrotu bezgotówkowego prowadzony przez Fundację Polska Bezgotówkowa zakłada zwolnienie z opłat tych przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu i zainstalują u siebie terminale do przyjmowania płatności.

Udostępnij artykuł: