Dlaczego warto teraz inwestować w obligacje skarbowe?

Gospodarka

W I kwartale 2019 r. polityka banków centralnych zmieniła się o 180 stopni. Ze względu na dane wskazujące na globalne spowolnienie gospodarcze, twórcy polityki pieniężnej nie chcą ryzykować. Dlatego właśnie Rezerwa Federalna wstrzymała planowane podwyżki stóp procentowych, Europejski Bank Centralny zobowiązał się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających wsparcie, a Ludowy Bank Chin wdrożył bodźce w postaci polityki fiskalnej.

Wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/bluebay2014

W I kwartale 2019 r. polityka banków centralnych zmieniła się o 180 stopni. Ze względu na dane wskazujące na globalne spowolnienie gospodarcze, twórcy polityki pieniężnej nie chcą ryzykować. Dlatego właśnie Rezerwa Federalna wstrzymała planowane podwyżki stóp procentowych, Europejski Bank Centralny zobowiązał się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających wsparcie, a Ludowy Bank Chin wdrożył bodźce w postaci polityki fiskalnej.

Dlaczego w tym kwartale należy postawić na obligacje skarbowe? Odpowiada @saxobank

Jesteśmy przekonani, że ta globalna panika polityczna okaże się korzystna dla światowych obligacji skarbowych. Pozytywnie wpłynie również na spready obligacji korporacyjnych, jednak inwestorzy powinni pamiętać, że złagodzenie polityki banków centralnych może przedłużyć etap końcówki cyklu koniunkturalnego. Nie wystarczy to jednak do całkowitego uniknięcia recesji, która naszym zdaniem nastąpi w IV kwartale 2019 r. lub na początku 2020 r.Oznacza to, że mimo iż przedłuży to wsparcie dla wycen obligacji korporacyjnych, ryzyko kredytowe będzie nadal bardzo wysokie; w tym kontekście inwestorzy powinni zachować ostrożność i unikać niepotrzebnego ryzyka, w szczególności w obszarze wysokiej rentowności i rynków wschodzących.

Łagodniejsza retoryka Fed to mocniejsze obligacje skarbowe

Globalna panika polityczna wywołana grudniowymi przecenami spowodowała, że Fed odwrócił się od usztywniania ilościowego i porzucił swój plan podwyżek stóp procentowych. W efekcie będziemy mieli do czynienia z powtórką sytuacji sprzed kadencji Powella: stałym napływem środków mających zachęcić do inwestowania, przy czym inwestycje nie wzrosną, co nieuchronnie doprowadzi do recesji.Łagodniejsza retoryka Fed to dobra wiadomość dla inwestujących w obligacje nawet pomimo wolniejszego światowego wzrostu gospodarczego. Obligacje skarbowe zyskają na bezwarunkowym wsparciu nawet teraz, gdy jest już pewne, że zmierzamy w kierunku recesji. Po marcowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku rentowności na środkowym i długim końcu krzywej obniżały się szybciej niż na krótkim końcu, co oznacza, że spread pomiędzy rentownościami pięcio- i dwuletnich obligacji skarbowych zmniejszył się do -6,6 punktów bazowych, czyli do najniższego poziomu od ponad dekady. Jeszcze ważniejszy jest fakt, iż spread pomiędzy rentownościami dziesięcioletnich obligacji skarbowych i miesięcznych bonów skarbowych również przyjął wartość ujemną, wskazując na odwrócenie środkowego i długiego końca krzywej. 

Poza tym, że jest to oznaka recesji, odwrócenie spreadu rentowności papierów o dziesięcioletnim i sześciomiesięcznym terminie wykupu wskazuje również, że obligacje skarbowe i wysokojakościowe obligacje korporacyjne z terminami wykupu wynoszącymi od siedmiu do dziesięciu lat staną się szczególnie atrakcyjne, ponieważ Fed będzie wspierać wyceny, a wkrótce będzie zmuszony do zastąpienia w swoim bilansie papierów wartościowych opartych na hipotece obligacjami skarbowymi o tych samych terminach wykupu.W obszarze obligacji korporacyjnych sytuacja będzie zupełnie inna. W miarę postępowania procesu odwracania krzywej dochodowości i nadejścia recesji coraz więcej inwestorów zacznie wyprzedawać bardziej ryzykowne aktywa, co szybko pogorszy spready obligacji korporacyjnych zarówno o ratingu inwestycyjnym, jak i o wysokiej rentowności. Mimo iż w niektórych przypadkach obligacje korporacyjne o wysokim ratingu mogą stanowić okazję do kupna, przestrzegamy, by inwestorzy zachowali ostrożność w obszarze wysokiej rentowności. Recesja może spowodować wzrost liczby niewypłacalności do poziomów odnotowanych ostatnio przed światowym kryzysem finansowym.
Źródło: Saxo Bank
Udostępnij artykuł: