Dług na monetarnej huśtawce

Tylko u nas

Brak informacji na temat uruchomienia programu QE przez EBC (zapowiedzianego przez prezesa M. Draghiego na marzec) stabilizował europejski rynek długu w przeddzień konferencji EBC.

Brak informacji na temat uruchomienia programu QE przez EBC (zapowiedzianego przez prezesa M. Draghiego na marzec) stabilizował europejski rynek długu w przeddzień konferencji EBC.

Niewielkie wahania były napędzane przez gorsze od spodziewanych dane PMI za luty z europejskiego sektora usługowego (odczyt wyniósł 53,7 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 53,9 i styczniowego odczytu 52,7 pkt.) oraz znacznie lepsze niż prognozowano informacje o sprzedaży detalicznej w Eurostrefie (3,7% r/r wobec oczekiwań na poziomie 1,9% r/r, oraz poprzedniego odczytu 3,1% r/r). W efekcie niemiecka krzywa przesunęła się w górę o 2 pb. w segmencie 5Y-10Y, pozostając stabilna w segmencie 2Y. Papiery amerykańskie nieznacznie wahały się w reakcji na nieco gorsze niż spodziewane dane ADP oraz lepsze niż oczekiwano ISM z sektora usługowego.

W środę krajowy rynek długu żył decyzją RPP. W godzinach przedpołudniowych inwestorzy sprzedawali dług spodziewając się komunikatu o zamknięciu cyklu obniżek. Decyzja RPP o redukcji stóp o 50 pb. przełożyła się na gwałtowne zjazdy dochodowości (o 10-14 pb.). Jednak już po południu, w trakcie konferencji, padły słowa o zamknięciu cyklu obniżek, co doprowadziło do korekty zjazdów dochodowości. W efekcie w skali całego dnia krzywa IRS przesunęła się w górę o 7-11 pb. w segmencie 2Y-10Y (krzywa obligacji o 5-8 pb.). Rynek FRA, po chwilowych spadkach stawek tuż po ogłoszeniu decyzji o redukcji stóp przez RPP, zaczął przesuwać się w górę. Informacja zawarta w komunikacie Rady o zamknięciu cyklu obniżek doprowadziła do wyraźniejszej przeceny na rynku FRA. W efekcie na zamknięciu dnia najniższy punkt krzywej (7X10) wzrósł do poziomu 1,56%, zaś długi koniec (21X24) do 1,86%, wobec odpowiednio 1,51% i 1,73% na początku tygodnia.

Czwartek będzie naszym zdaniem oznaczał kontynuację wzrostów stawek FRA oraz krzywej IRS i obligacji. Otwarcie rynku może jednak nastąpić nieznacznie niżej w reakcji na niższe niż prognozowane odczyty zamówień w niemieckim przemyśle. W dalszej części dnia powinniśmy zobaczyć wzrosty dochodowości. Zaszkodzić w tym procesie nie powinna konferencja EBC, na której powinniśmy usłyszeć informacje o skupie aktywów oraz zobaczyć nową projekcję inflacyjną. W przypadku projekcji spodziewamy się podniesienia ścieżki wzrostu gospodarczego oraz obniżenia ścieżki inflacji w Eurostrefie. Będzie to naszym zdaniem kolejny argument za kontynuacją wyprzedaży krajowych papierów.

 150305.pko.proc.01.400x150305.pko.proc.02.300x150305.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: