Dług publiczny Polski zbliża się do 60% PKB

Gospodarka

Przyrost długu w Polsce był mniejszy niż średnio w UE, gdzie wyniósł 13,7 pkt proc. Jeżeli w kolejnych kwartałach dług będzie rósł, może przekroczyć granicę 60% PKB, uznawaną za dopuszczalny próg zadłużenia w Unii Europejskiej, pisze Witold Gadomski na podstawie ostatnich danych Eurostatu.

Pieniądze na tle flagi europejskiej
Fot. stock.adobe.com/sp4764

Przyrost długu w Polsce był mniejszy niż średnio w UE, gdzie wyniósł 13,7 pkt proc. Jeżeli w kolejnych kwartałach dług będzie rósł, może przekroczyć granicę 60% PKB, uznawaną za dopuszczalny próg zadłużenia w Unii Europejskiej, pisze Witold Gadomski na podstawie ostatnich danych Eurostatu.

W I kwartale 2021 r. relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyrównana sezonowo wyniosła w Unii Europejskiej 6,8%, a w strefie euro  7,4%.

Deficyt finansów publicznych w UE w czasie pandemii

Deficyt finansów publicznych był niższy w stosunku do IV kwartału 2020 r., ale wciąż utrzymywał się na wysokim poziomie. Relacja deficytu do PKB zmniejszyła się z powodu niższych wydatków, natomiast dochody budżetowe w większości krajów UE pozostały stabilne w relacji do PKB.

Zarówno na dochody, jak i wydatki państw Unii wpływ miały działania wynikające z pandemii COVID-19.

W Unii Europejskiej łączne dochody rządowe wyniosły w I kwartale 2021 roku  46,3% PKB, czyli tyle samo co w IV kwartale 2020 roku. Całkowite wydatki rządowe w UE wyniosły 53,1% PKB i spadły o 0,8 pkt proc. w  porównaniu z poprzednim kwartałem.

Relacja długu publicznego do PKB w strefie euro wynosi już ponad 100 procent

W strefie euro łączne dochody publiczne w I kwartale 2021 roku wyniosły 46,6% PKB i nie zmieniły się w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 r. Natomiast łączne wydatki rządowe wyniosły 54,0% i były o 0,7 pkt proc. niższe niż w IV kwartale 2020 roku.

Pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. relacja długu publicznego do PKB w strefie euro po raz pierwszy przekroczyła 100% – wyniosła 100,5% wobec 97,8% w końcu IV kwartału 2020 r.

W UE wskaźnik ten wzrósł z 90,5% do 92,9%. W porównaniu z I kwartałem 2020 r. relacja długu publicznego do PKB wzrosła w strefie euro z 86,1% do 100,5%), a w Unii Europejskiej z 79,2% do 92,9%.

Zadłużone południe Unii Europejskiej

Najwyższe relacje długu publicznego do PKB na koniec I kwartału 2021 r. odnotowano w Grecji (209,3%), we Włoszech, (160,0%), Portugalii (137,2%), na Cyprze (125,7%), w Hiszpanii (125,2%), Belgii (118,6%) i Francji (118,0%). Najniższy dług mają: Estonia (18,5%), Bułgaria (25,1%) i Luksemburg (28,1%).

W porównaniu z IV kwartałem 2020 roku największe wzrosty relacji długu do PKB zanotowano na Cyprze (+6,5 pkt proc), w  Czechach (+6,3 pkt proc.), w Hiszpanii (+5,3 pkt proc.), Słowenii (+5,2 pkt proc.), Belgii (+4,4 pkt proc.), na Malcie i Włoszech (w obu przypadkach +4,2 pkt proc.). Spadki odnotowano  na Litwie (-1,5 pkt proc.) i w Danii (-1,4 pkt proc.).

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. wskaźnik długu do PKB wzrósł  we wszystkich państwach  członkowskich UE.  Największe wzrosty odnotowano na Cyprze (+29,5 pkt proc.), w Grecji (+28,6 pkt proc.), w Hiszpanii (+26,2 pkt proc.), Włoszech (+22,1 pkt proc.) i w Portugalii (+18,0 pkt proc.).

Najniższy wzrost był w Irlandii (+1,7 pkt proc.), w Szwecji (+4,5 pkt proc.), Bułgarii (+5,0 pkt proc.), Holandii (+5,6 pkt proc.), Finlandii (+5,9 pkt proc.) oraz Luksemburgu (+6,0 pkt proc.).

Polskie finanse na tle UE

W Polsce w I kwartale 2021 roku sezonowo wyrównany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 2,6% PKB.

W 2020 roku w kolejnych kwartałach deficyt ten wynosił: 3,7%, 17,6%, 4,6% i 2,4%. Dług w relacji do PKB wyniósł w końcu I kwartału 2021 roku 59,1 % i był wyższy o 11,6 pkt proc. w porównaniu z I kwartałem 2020.

Przyrost długu był mniejszy niż średnio w UE, gdzie wyniósł 13,7 pkt proc.

Jeżeli w kolejnych kwartałach dług będzie rósł, może  przekroczyć granicę 60% PKB, uznawaną za dopuszczalny próg zadłużenia w Unii Europejskiej.

Dług instytucji sektora rządowego i samorządowego w Unii Europejskiej w relacji do PKB w %

 2020Q12020Q42021Q1
Strefa euro86,197,8100,5
Unia Europejska79,290,592,9
Belgia103,4114,1118,6
Bułgaria20,125,025,1
Czechy32,437,844,1
Dania33,242,140,7
Niemcy60,969,771,2
Estonia8,918,218,5
Irlandia58,858,460,5
Grecja180,7205,6209,3
Hiszpania99,1119,9125,2
Francja100,8115,1118,0
Chorwacja73,788,791,3
Włochy137,8155,8160,0
Cypr96,2119,1125,7
Łotwa37,143,545,7
Litwa33,047,145,6
Luksemburg22,224,828,1
Węgry65,880,481,0
Malta43,354,859,0
Holandia49,354,354,9
Austria73,183,587,4
Polska47,557,559,1
Portugalia119,2133,6137,2
Rumunia37,447,347,7
Słowenia68,980,886,0
Słowacja49,560,360,3
Finlandia64,469,570,3
Szwecja35,739,740,3

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: