Dług publiczny w Unii Europejskiej blisko 90 procent PKB

Gospodarka

Pod koniec trzeciego kwartału 2020 r. relacja długu publicznego do PKB w Unii Europejskiej wyniosła średnio 89,8 % PKB, podaje Eurostat. W unijnej metodologii dług ten jest nazywany długiem sektora General Government, co w Polsce tłumaczone jest jako dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Pieniądze euro na tle flagi UE
Fot. stock.adobe.com/weyo

Pod koniec trzeciego kwartału 2020 r. relacja długu publicznego do PKB w Unii Europejskiej wyniosła średnio 89,8 % PKB, podaje Eurostat. W unijnej metodologii dług ten jest nazywany długiem sektora General Government, co w Polsce tłumaczone jest jako dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.

W strefie  euro dług ukształtował się na poziomie 97,3%. Zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej dług wzrósł w porównaniu z końcem drugiego kwartału – odpowiednio o 2,1 oraz 2,3 pkt proc.

Pandemia przerwała proces oddłużania w UE

W porównaniu z trzecim kwartałem 2019 roku dług w Unii Europejskiej wzrósł o 10,6 pkt proc., a w strefie euro o 11,5 pkt proc.

Na wzrost relacji długu do PKB wpłynął wzrost samego długu oraz spadek PKB

W końcu 2019 dług Unii Europejskiej był niższy o 9 pkt proc. w porównaniu z maksymalnym poziomem długu (rok 2014). W strefie euro był niższy  o 8,8 pkt proc.

Pandemia spowodowała, że proces powolnego oddłużania został przerwany i dług przekroczył poziom z 2014 roku.

Na wzrost relacji długu do PKB wpłynął wzrost samego długu oraz spadek PKB.

Grecja, dług publiczny to prawie 200 procent PKB

Najwyższe relacje długu publicznego do PKB na koniec III kwartału 2020 roku odnotowano w Grecji  (199,9%), Włoszech (154,2%), Portugalii (130,8%), na Cyprze (119,5%), we Francji (116,5%), Hiszpanii (114,1%) i Belgii (113,2%). Najniższy dług publiczny ma Estonia (18,5%), a następnie Bułgaria  (25,3%) i Luksemburg (26,1%).

W siedmiu krajach Unii Europejskiej dług publiczny przekracza 100 proc. PKB, zaś w czternastu jest mniejszy niż 60 proc. PKB – co jest jednym z kryteriów z Maastricht, które powinny spełniać kraje wchodzące do strefy euro.

W porównaniu z drugim kwartałem 2020 r. dwadzieścia państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB , w pięciu nastąpił spadek, a w Estonii i w Holandii dług utrzymywał się na stabilnym poziomie.

Dług publiczny Polski niższy niż 60 procent PKB

Największy wzrost relacji długu do PKB odnotowano w Grecji (+8,5 pkt proc.), na Cyprze (+6,2 pkt proc. ), we Włoszech (+4,9 pkt proc.), w Portugalii (+4,8 pkt proc.), Litwie (+4,6 pkt proc.) i Bułgaria (+4,0 pkt proc. Spadki poziomu długu nastąpiły w Austrii (-3,4 pkt proc. ), Finlandii (-1,7 pkt proc.), Czechach (-1,5 pkt proc.), Belgii (-0,9 pkt proc.) i Irlandii (-0,7 pkt proc.).

W porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej odnotowały wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB.  Największy wzrost odnotowano na Cyprze (+22,9 pkt proc.), we Włoszech (+17,4 pkt proc. ), w  Grecji (+17,3 pkt proc.), Hiszpanii (+16,6 pkt proc. ) i Francji (+16,5 pkt proc.).

Dług publiczny Polski jest wciąż niższy niż 60 % PKB, ale od trzeciego kwartału 2019 roku wzrósł o 9,7 pkt proc. i przekracza 55 % PKB

Dług publiczny w Unii Europejskiej w końcu trzeciego kwartału 2020

 Kraje% PKBRóżnica w stosunku do w pkt proc.
2019Q32020Q22020Q32019Q32020Q2
Strefa euro85,895,097,311,52,3
Unia Europejska79,287,789,810,62,1
Belgia101,6114,1113,211,6-0,9
Bułgaria20,521,325,34,74,0
Czechy31,539,938,46,9-1,5
Dania34,241,242,48,21,1
Niemcy61.067,4709,02,6
Estonia9,018,518,59,50,0
Irlandia61,362,762,00,7-0,7
Grecja182,6191,4199,917,38,5
Hiszpania97,5110,2114,116,63,9
Francja100,1114116,516,52,5
Chorwacja74,484,886,412,11,6
Włochy136,8149,3154,217,44,9
Cypr96,5113,3119,522,96,2
Łotwa37,142,944,67,51,7
Litwa35,441,445,910,54,6
Luksemburg20,123,926,16,12,2
Węgry67,270,574,37,13,8
Malta42,751,053,711,02,8
Holandia49,355,255,25,90,0
Austria71,182,579,18,0-3,4
Polska47,054,856,79,71,9
Portugalia119,6126130,811,34,8
Rumunia35,240,843,17,92,4
Słowenia67,778,378,510,80,2
Słowacja48,960,360,811,90,5
Finlandia60,168,666,96,9-1,7
Szwecja35,237,138,43,21,3
Norwegia35,241,041,05,80,0

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: