Dług sektora general government wzrósł do 1054,86 mld zł na koniec I kw. 2019 r.

Gospodarka

Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 054,86 mld zł na koniec I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z końcem 2018 r ., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 1 005,26 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1% w porównaniu z końcem 2018 r.

Polskie złote
Fot. stock.adobe.com/Rachwalska Irena

Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 054,86 mld zł na koniec I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z końcem 2018 r ., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 1 005,26 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1% w porównaniu z końcem 2018 r.

Dług sektora rządowego i samorządowego (#generalgovernment) wyniósł 1 054,86 mld zł na koniec I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z końcem 2018 r. @MF_GOV_PL

"Zmiana PDP w I kw. 2019 r. była wypadkową: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 21 310,1 mln zł (+2,3%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 21 367,1 mln zł (+2,4%), - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 362,4 mln zł (-0,5%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 542,0 mln zł (-0,7%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 6,9 mln zł (-10%)" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Deficyt sektora “general government” spadł do 0,4 proc. PKB w 2018 r. >>>

Co wpłynęło na zmianę wysokości długu?

Na zmianę wysokości długu EDP w I kw. 2019 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim: - spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 152,1 mln zł, - spadek zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 215,2 mln zł) - zmiana stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-881,5 mln zł) oraz fundusze umiejscowione w BGK (w tym KFD, +785 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora, podano także.

Spadek udziału długu zagranicznego

Na koniec I kw. 2019 r. udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 29,7%, co oznaczało spadek o 0,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2018 r. i był to najniższy poziom od II kw. 2011 r. Spadek udziału długu zagranicznego w I kwartale był wynikiem większej dynamiki wzrostu długu krajowego niż zagranicznego.Na koniec I kw. 2019 r. na kwotę państwowego długu publicznego złożyło się: - zadłużenie podsektora rządowego: 928,6 mld zł, - zadłużenie podsektora samorządowego: 76,6 mld zł, - zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych: 0,1 mld zł.W strukturze zobowiązań JST i ich związków dominuje zadłużenie krajowe. Udział zadłużenia zagranicznego na koniec I kwartału 2019 r. wyniósł 21,5%, tj. wzrósł o 0,3 pkt proc. w stosunku do końca 2018 r.Relacja długu sektora "general government" do PKB w 2018 r. wyniosła 48,9% (-1,7 pkt proc. w porównaniu z 2017 r.).
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: