Dług sektora general government wzrósł do 1262,02 mld zł na koniec II kw. 2020 r.

Gospodarka

Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 262,02 mld zł na koniec II kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 14,4% kw/kw oraz o 20,7% od końca ub.r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 1 097,3 mld zł i wzrósł o 5% kw/kw i o 10,7% od końca ub.r.

Pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 262,02 mld zł na koniec II kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 14,4% kw/kw oraz o 20,7% od końca ub.r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 1 097,3 mld zł i wzrósł o 5% kw/kw i o 10,7% od końca ub.r.

.@MF_GOV_PL: #dług sektora rządowego i samorządowego (#GeneralGovernment) wyniósł 1 262,02 mld zł na koniec II kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 14,4% kw/kw oraz o 20,7% od końca ub.r. #FinansePubliczne

"Zmiana PDP w II kwartale 2020 r. była wypadkową:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 51 457,8 mln zł (+5,3%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 51 578,1 mln zł (+5,4%),

- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 372,5 mln zł (+0,5%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 496,5 mln zł (+0,6%),

- wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,3 mln zł (+5,6%)" - czytamy w komunikacie.

Udziały zadłużenia poszczególnych podsektorów w PDP

Na koniec II kwartału 2020 r. udziały zadłużenia poszczególnych podsektorów w PDP wyniosły:

- podsektor rządowy: 92,4% (wzrost o 0,3 pkt proc. w II kw.),

- podsektor samorządowy: 7,6% (spadek o 0,3 pkt proc. II kw.), w tym udział JST: 7,1%,

- podsektor ubezpieczeń społecznych: 0,01% (bez zmian).

Czytaj także: PKB Polski spadnie o 3,4 proc., deficyt sektora wzrośnie do 8,4 proc. PKB w 2020 r. Aktualizacja Programu Konwergencji >>>

"Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 920,9 mln zł,

- emisje obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o wartości 42 649,5 mln zł,

- emisje obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na sfinansowanie tarczy finansowej o wartości 62 000 mln zł,

- wzrost stanu posiadania skarbowych papierów wartościowych (SPW) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (+1 803 mln zł), co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 2 824,7 mln zł" - czytamy dalej.

Dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 825,5 mld zł

Na koniec II kwartału 2020 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 825,5 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z I kwartałem o 80,9 mld zł (+10,9%). Natomiast dług zagraniczny spadł w II kwartale 2020 r. o 29,1 mld zł (-9,7%) do poziomu 271,8 mld zł, co było głównie spowodowane spadkiem długu zagranicznego SP w wyniku:

- obniżenia długu nominowanego w EUR (-5,2 mld euro),

- umocnienia złotego - spadek długu z tego tytułu w II kwartale 2020 r. wyniósł 6 mld zł, podano także.

"Na koniec II kwartału 2020 r. udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 24,8%, co oznaczało spadek o 4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 2,9 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Był to najniższy poziom od III kwartału 2008 r. Spadek udziału długu zagranicznego był głównie wynikiem wysokiej dynamiki wzrostu długu krajowego oraz spadku długu SP nominowanego w walutach obcych" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: