Długa kolejka legislacyjna do wdrożenia

Prawo i regulacje

O czekających sektor finansowy regulacjach prawnych, które w najbliższym czasie powinny być wdrożone do jego praktyki mówi Dr Tadeusz Białek – Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich

O czekających sektor finansowy regulacjach prawnych, które w najbliższym czasie powinny być wdrożone do jego praktyki mówi Dr Tadeusz Białek – Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich

Mamy sytuację, w której w jednym roku mamy do wdrożenia kilkanaście regulacji, z których cześć jest pochodną prawa europejskiego, np. niebywale trudna organizacyjnie i kosztowo i logistycznie regulacja RODO, która wchodzi lada chwila i wymaga od banków ogromnego zaangażowania – zmiany procesów instrukcji. Także regulacja PSD2, która będzie wymagała przygotowania się na wejście różnego rodzaju konkurencji pozabankowej – której w świetle wymogów prawa nie możemy odmówić dopuszczenia do wewnętrznych systemów bankowych, do bankowości elektronicznej. Mamy jeszcze regulację dotyczącą PAD, czyli tak zwanego rachunku podstawowego. To przykłady jeśli chodzi o prawo europejskie.Jeśli chodzi o prawo krajowe mamy do wdrożenia ważne regulacje z punktu widzenia interesów państwa. Są one także kosztowne dla banków. Chodzi o STIR, Split payment. Są też regulacje, które dzieją się w cieniu i nie do końca są zauważane, a będą powodować po stronie banków także poważne zmiany organizacyjne wynikające z konieczności dostosowania procedur bankowych, np. zarząd sukcesyjny, który będzie dotyczył w zasadzie wszystkich klientów banków będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Mamy szereg regulacji, które są w drodze. Na poziomie UE to np. piąta dyrektywa AMLowa. Na poziomie krajowym dalsze regulacje wynikające z procesu zwalczania nadużyć podatkowych – tzw. Projekt Whitelist, który będzie wprowadzał dodatkową konieczność przygotowania się banków.Jedną z niezwykle drobiazgowych regulacji, która wymagała bardzo złożonego podejścia, było RODO – regulacja, która ma zastosowanie we wszystkich elementach funkcjonowania banków – nie tylko w sferze klientowskiej, ale też wewnętrznej, pracowniczej.

Podobnymi w złożoności regulacjami są te dotyczące zwalczania nadużyć podatkowych - STIR i opublikowana nowelizacja - które wymagają po stronie banków dodatkowego, znaczącego zaangażowania środków i zasobów nie tylko finansowych, ale też ludzkich.Skomplikowana jest także regulacja Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, którego główny ciężar spoczywa na bankach. Przedsiębiorcy muszą jedynie przyzwyczaić się do tego, że będą mieli środki VAT-owskie na odrębnym rachunku, natomiast ciężar organizacyjny, funkcjonalny – core systemu stanowią banki. Wdrożenie tego systemu tak, aby jednakowo funkcjonował w bankach komercyjnych i spółdzielczych to duża odpowiedzialność.
Udostępnij artykuł: