Długi polskich firm. Oto sektory z największymi zaległościami w 2018 roku

Firma

Biznesmen pokazujący puste kieszenie
Fot. stock.adobe.com/SENTELLO

Łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw wyniosła 29,57 mld zł na koniec 2018 r., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Sektory z największymi zaległościami to handel, przemysł i budownictwo.

Wartość #długi polskich firm to 29,57 mld zł na koniec 2018 r. - podał @BIGInfoMonitor

W ciągu roku, przeterminowane o minimum 30 dni i kwotę co najmniej 500 zł zaległości kredytowe i pozakredytowe firm wzrosły o 4,42 mld zł, czyli o 17,6%, podano.

“Największy przyrost zaległego zadłużenia o 1,37 mld zł odnotowano w IV kwartale minionego roku. Część wierzycieli porządkując finanse na koniec roku, zdecydowała się nie pobłażać dłużej niesolidnym partnerom biznesowym i zgłosić ich do rejestru. Rośnie bowiem zainteresowanie wierzycieli naciskiem na dłużników poprzez wpis do BIG, gdzie informacje o niepłacącym przedsiębiorstwie czy konsumencie są dostępne dla wszystkich podmiotów zaglądających do BIG” – czytamy w komunikacie.

Najbardziej zagrożone branże

Zjawisko przeterminowanych zobowiązań m.in. ze względu na wagę sektorów w największym stopniu dotyczy handlu, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa. Ich udział w ogólnej kwocie przeterminowanego zadłużenia wyniósł na koniec ub.r. ponad 61%. Najwyższą wartość zaległości ma handel – prawie 6,5 mld zł. Przez rok kwota ta wzrosła o jedną piątą. Wśród kluczowych dla gospodarki sektorów w największym stopniu wzrosła jednak suma zaległości transportu, o 37%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wyniósł wzrost zaległości wszystkich firm. Wynoszący co najmniej jedną trzecią wzrost wartości przeterminowanych płatności wobec kontrahentów i banków odnotowały również takie sektory jak wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz pozostała działalność usługowa, wskazano także.

“Największe ryzyko zawarcia kontraktu z przedsiębiorstwem, które ma problem z terminowymi płatnościami w relacjach z innymi firmami oraz bankami, istnieje w transporcie, górnictwie oraz sektorze zajmującym się dostawą wody, gospodarką ściekami oraz odpadami. Nie płaci tu na czas od 8,5 do 8,9% firm, czyli co najmniej co dwunasta. Dla porównania w całej gospodarce odsetek ten wynosi 6,1% przy liczbie 295,57 tys. nierzetelnych płatników. Od 2017 r. udział przedsiębiorstw z opóźnionymi płatnościami widocznymi w BIG InfoMonitor oraz BIK, na minimum 30 dni i kwotę co najmniej 500 zł, zwiększył się o 0,7 pkt. proc. Wpłynął na to m.in. znaczący wzrost niesolidnych płatników wśród przedsiębiorstw transportowych” – podsumowano.

Zestawienie obejmuje aktywne i nieaktywne firmy występujące w CEiDG oraz KRS.

 Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: