DM PKO Banku Polskiego dla spółek z sektora górniczego

Finanse i gospodarka

Spółki giełdowe o łącznej kapitalizacji blisko 50 mld zł oraz inwestorzy instytucjonalni zarządzający aktywami przekraczającymi 245 mld zł wzięli udział w konferencji Dzień Inwestora: Sektor Górniczy zorganizowanej w dniach 27-28 września w Katowicach przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Spółki giełdowe o łącznej kapitalizacji blisko 50 mld zł oraz inwestorzy instytucjonalni zarządzający aktywami przekraczającymi 245 mld zł wzięli udział w konferencji Dzień Inwestora: Sektor Górniczy zorganizowanej w dniach 27-28 września w Katowicach przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

W trakcie konferencji przedstawiciele notowanych na warszawskim parkiecie spółek z sektora wydobywczego mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności i planów rozwoju potencjalnym inwestorom. W sesji indywidualnych spotkań z zarządami spółek uczestniczyło prawie 30 analityków i zarządzających reprezentujących ponad 20 krajowych inwestorów instytucjonalnych, funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

W nowej inicjatywie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego uczestniczył Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej.

- Działalność Domu Maklerskiego stanowi trzon bankowości inwestycyjnej, dynamicznie rozwijającego się segmentu usług Banku. Aranżując tego typu wydarzenia, chcemy wzmacniać naszą pozycję wiodącego kredytodawcy dla polskich przedsiębiorstw jednocześnie wspierając liderów polskiej gospodarki w budowaniu trwałych biznesowych relacji z otoczeniem rynku kapitałowego - powiedział Jarosław Myjak.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu konferencji. Otrzymujemy pozytywne opinie od obu grup uczestników, którzy widzą korzyści w zaproponowanej przez nas formule spotkania. Planujemy organizację kolejnych edycji wydarzenia również dla spółek z innych sektorów rynku - dodał Grzegorz Zawada, Zastępca Dyrektora DM PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za organizację konferencji.

Oprócz wyników i planów poszczególnych przedsiębiorstw uczestnicy rozmawiali o sytuacji branży w okresie zawirowań na rynkach. Gościem specjalnym tej części konferencji był Andrzej Warzecha, Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Strategii Rynku Węgla i Koksu w spółce Polski Koks S.A., który poprowadził prezentację na temat perspektyw rozwoju polskiego rynku koksownictwa. W części nieformalnej spotkania zaproszeni goście mieli okazję poznać proces wydobycia i przeróbki węgla zwiedzając tereny Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Dzień Inwestora: Sektor Górniczy to pierwsza impreza z cyklu dużych spotkań spółek publicznych z inwestorami instytucjonalnymi organizowana przez DM PKO Banku Polskiego. Kolejne, dla firm z różnych branż, planowane są na rok 2012.

Udostępnij artykuł: