Do 2024 roku pracownicy otrzymają wsparcie w postaci automatyzacji

Rynek pracy

Współcześnie strategie firm przyjmują perspektywiczny cel dostosowania organizacji do wymogów gospodarki „na żądanie”. Zarówno rozwiązania w zakresie automatyzacji, jak i zwiększania liczby pracowników będą kluczowym elementem planów decydentów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Fot. stock.adobe.com/Mi.Ti.

Współcześnie strategie firm przyjmują perspektywiczny cel dostosowania organizacji do wymogów gospodarki „na żądanie”. Zarówno rozwiązania w zakresie automatyzacji, jak i zwiększania liczby pracowników będą kluczowym elementem planów decydentów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Do 2024 roku 6 na 10 pracowników magazynów wesprze #automatyzacja #robotyzacja #rynekpracy

Jak wynika z badania 2024 Warehousing Vision Study, ponad trzy czwarte (77 proc.) respondentów uważa, że zwiększenie liczby pracowników wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne jest najlepszym sposobem na wprowadzenie automatyzacji w magazynie, ale tylko 35 proc. ma jasną wizję, jak przeprowadzić taki proces. Aż 87 proc. firm jest w trakcie powiększania swoich magazynów lub planuje ich zwiększenie do 2024 r., z czego 82 proc. przewiduje w tym czasie wzrost liczby magazynów.- Menedżerowie odpowiedzialni za IT i działalność operacyjną są przygotowani, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Stopniowo planują wdrażać rozwiązania mające na celu poprawę wydajności indywidualnej i zespołowej, które jednocześnie będą zgodne z funkcjonującym w firmie obiegiem pracy - powiedział Mark Wheeler, dyrektor ds. rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw w firmie Zebra Technologies. - Do 2024 r. liderzy branży skoncentrują się na wprowadzaniu bardziej kompleksowych rozwiązań w celu stworzenia ekosystemu opartego na danych, który pozwoli osiągnąć optymalne połączenie automatyzacji i pracy ludzkiej. W efekcie pracownicy magazynów, wykorzystując nowoczesne technologie brzegowe, umożliwią firmom zdobywanie przewagi konkurencyjnej - dodał.

GŁÓWNE WNIOSKI BADANIA

Do 2024 r. automatyzacja nie zastąpi pracowników, ale zwiększy ich wydajność.• 61 proc. decydentów planuje częściową automatyzację pracy lub wyposażenie pracowników w technologie wspomagające ich pracę. • Trzy czwarte respondentów uważa, że interakcje międzyludzkie są częścią optymalnego obiegu pracy. 39 proc. wskazuje częściową automatyzację (pewne zaangażowanie człowieka), a 34 procent wyposażenie pracowników w zaawansowane technologie brzegowe jako preferowany model. • Decydenci przewidują wykorzystanie botów i robotów do zarządzania zasobami w magazynie (24 proc.), wsparcia pakowania towarów do wysyłki (22 proc.) i przyjmowania towarów (20 proc.) do 2024 roku.Priorytetem pozostaje przeanalizowanie strategii i jej wdrożenie pod kątem sprostania pojawiającym się wyzwaniom związanych z magazynowaniem.• Wykorzystanie nowych technologii zostało wskazane jako największe wyzwanie operacyjne przez 61 proc. ankietowanych. • 59 proc. respondentów wskazało ograniczoną dostępną przestrzeń magazynów jako wyzwanie, któremu planuje sprostać poprzez jej powiększenie. • 60 proc. organizacji wskazało rekrutację do pracy oraz wydajność pracowników jako jedne z największych wyzwań. • W miarę jak magazyny będą się powiększać, zwiększy się również liczba kategorii przechowywanych produktów. Konieczne będzie również zwiększenie szybkości wysyłki. • Decydenci będą dążyć do zwiększenia przejrzystości i wydajności systemu poprzez usprawnienie zarządzania zwrotami (81 proc.), usprawnienie podziału zadań (80 proc.) oraz zaangażowanie zewnętrznych podmiotów (83 proc.).

Inwestowanie i wdrażanie nowych technologii ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności w gospodarce na żądanie.• Prawie połowa (46 proc.) ankietowanych wskazała szybszą dostawę do klientów końcowych jako główny czynnik napędzający ich strategię rozwoju magazynu. • Ponad trzy czwarte decydentów (77 proc.) zgadza się, że by pozostać konkurencyjnym na rynku muszą zmodernizować systemy zarządzania magazynem, jednak wdrażanie nowych urządzeń i technologii mobilnych postępuje powoli. • 73 proc. firm modernizuje obecnie swoje magazyny, wdrażając lub wymieniając stare urządzenia mobilne, takie jak komputery mobilne, tablety i skanery kodów kreskowych. o Do 2024 r. proces modernizacji będzie się opierał na mobilnych komputerach działających na o platformie Android (83 proc.), systemach lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) (55 proc.) oraz magazynowych systemach informatycznych (WMS) (54 proc.). • 60 proc. respondentów wymieniło system etykiet z kodami kreskowymi oraz drukarki termiczne jako kluczową inwestycję w ramach planów modernizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

Zmiany w Europie

• Przewiduje się, że w Europie powierzchnia przeciętnego magazynu wzrośnie w przeciągu najbliższych 5 lat o 26 proc. - więcej niż w jakimkolwiek innym regionie. • W Europie do 2024 r. wzrośnie także wykorzystanie technologii RFID i lokalizacji. W co piątym magazynie będą one wykorzystywane w procesach pakowania (25 proc.), zarządzania zasobami (20 proc.) i komplementacji zamówień (19 proc.).
Źródło: Zebra
Udostępnij artykuł: