Do 3 maja rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Finanse osobiste / Praca zdalna

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja ‒ przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a jego długość nie zależy od liczby dzieci.

koronawirus praca zdalna rodzice dzieci
Fot. stock.adobe.com / len44ik

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja ‒ przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a jego długość nie zależy od liczby dzieci.

#GrzegorzSikora: Zasiłek opiekuńczy powinien obowiązywać do zakończenia procesu odmrożenia gospodarki i wejścia w tzw. nową normalność #Żłobki #Rodzice #Przedszkola #Koronawirus @zus_pl @ForumZZ @PracodawcyRP

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 i z 24 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ulega wydłużeniu do 3 maja 2020 roku.

Koronawirus: zamknięte żłobki i przedszkola

Zgodnie ze specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter >>>

Powiadomienie pracodawcy przez rodziców

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca ‒ swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - bezpośrednio ZUS.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Kiedy nie przysługuje zasiłek opiekuńczy

ZUS przypomina, że nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom ‒ jego długość nie zależy od liczby dzieci.

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Zdaniem Grzegorza Sikory, dyrektora ds. komunikacji Forum Związków Zawodowych zasiłek opiekuńczy powinien obowiązywać do zakończenia procesu odmrożenia gospodarki i wejścia w tzw. nową normalność.

Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy stwierdza:

-Jak wiadomo szkoły będą zamknięte do 24 maja, a być może i dłużej. Prawdopodobnie więc korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci w wieku do 8 lat również zostanie wydłużone po 3 maja. Jednak jak zapowiada rząd niebawem mają zostać podjęte decyzje dotyczące otwarcia żłobków i przedszkoli.

Celem jest zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice muszą wrócić do pracy. W maju wiele firm planuje powrót pracowników do pracy, oczywiście przy zmianie organizacji pracy i wprowadzeniu odpowiednich standardów sanitarno-epidemiologicznych - zauważa ekspertka Pracodawców RP.

Emil Muciński, rzecznik BCC zauważa z kolei, że zapewnienie opieki dzieciom poprzez ewentualne wprowadzenie form opieki w przedszkolach, żłobkach i szkołach jest sprzeczne z wymogami dotyczącymi przestrzegania wzmożonego reżimu sanitarnego.

‒ Pytanie dla jakiej grupy dzieci będą to zajęcia, czy dla dzieci do lat 8, dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na które przysługuje zasiłek), czy jak planuje rząd dla dzieci w żłobkach, przedszkolach oraz klasach 1-3?

Pytanie, ile rodziców będzie zainteresowanych skorzystaniem z nich, jakie będą wymagania, jaką gwarancję zachowania reżimu sanitarnego będą mieli rodzice korzystający z tej formy opieki, co w przypadku stwierdzenia koronawirusa u kogokolwiek z rodziców lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jednego z dzieci?

W grupie dzieci, na które przysługuje zasiłek opiekuńczy trudno o utrzymanie reżimu sanitarnego. Małe dzieci i osoby niepełnosprawne nie są w stanie zrozumieć, że opiekun nie może ich przytulić, czy że musi być przez cały czas w maseczce. Taka forma wymaga ścisłego określenia zasad i wytycznych dla osób zapewniających tę opiekę i korzystających z niej.

Warto umożliwić rodzicom skorzystanie z przysługującego im zasiłku opiekuńczego czyli:

60 dni opieki w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8  lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku;

albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny;

30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekuje się: chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym;

albo – jako alternatywa – wydłużenia zasiłku opiekuńczego w jego zmniejszonej wysokości, np. do 50 proc. podstawy jego wymiaru ‒ wylicza Emil Muciński z BCC.

 

Udostępnij artykuł: