Do 80 tys. zł dotacji na przygotowanie wniosku do Programu LIFE – rusza Inkubator wniosków LIFE

ESG

Już od 16 marca br. beneficjenci będę mogli aplikować o dotację w ramach Inkubatora wniosków LIFE, instrumentu finansowego dostępnego w programie priorytetowym pn.: „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”, informuje NFOŚiGW i MKiŚ.

monety na stole, na środku roślina, nad nią dłonie człowieka w garniturze
fot. stock.adobe.com / Elnur

Już od 16 marca br. beneficjenci będę mogli aplikować o dotację w ramach Inkubatora wniosków LIFE, instrumentu finansowego dostępnego w programie priorytetowym pn.: „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”, informuje NFOŚiGW i MKiŚ.

Jak wyjaśnia Anna Moskwa, szefowa resortu klimatu  i środowiska, w nowej perspektywie finansowej Program LIFE wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu.

Dzięki programowi LIFE można (...) także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej i promocji innowacyjnych produktów na rynku unijnym

– To program, który przyczynia się także do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz do zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej.

Co ważne z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów, dzięki programowi LIFE można nie tylko w praktyce wykorzystać osiągnięcia naukowe na rzecz klimatu, czy przetestować innowacyjne rozwiązania w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony  powietrza, wody i gleby, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej i promocji innowacyjnych produktów na rynku unijnym podkreśla minister Anna Moskwa.

Dodatkowo Narodowy Fundusz wspiera potencjalnych beneficjentów merytorycznie m.in. w formie szkoleń i indywidualnych konsultacji

– Inkubator LIFE to wyjątkowa oferta pomagająca polskim podmiotom przygotować wysokiej jakości wnioski, konkurujące z aplikacjami składanymi do LIFE z całej Europy. NFOŚiGW po raz trzeci udostępnia środki na pisanie wniosków.

Już dziś serdecznie zapraszam do aplikowania, licząc, że taka wymierna pomoc przełoży się na liczbę skutecznie złożonych aplikacji zachęca do udziału Paweł Mirowski, p.o. prezesa NFOŚiGW. 

Czytaj także: NFOŚiGW: Polska na czwartym miejscu w Europie pod względem liczby złożonych wniosków do Programu LIFE

Terminy naboru wniosków

Wnioski w naborze ciągłym należy składać w terminie od 16.03.2022 roku do 29.07.2022 roku w następujących etapach:

Etap 1 – od 16.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Etap 2 – od 30.04.2022 r. do 15.06.2022 r.

Etap 3 – od 16.06.2022 r. do 29.07.2022 r.

Etap 1            dla wnioskodawców, którzy są już zdecydowani na aplikowanie w tegorocznym naborze LIFE w ramach trzech podprogramów LIFE: przyrodniczego, środowiskowego i klimatycznego.

Etap 2            przeznaczony, oprócz wnioskodawców powyższych podprogramów, którzy później podejmą decyzję o składaniu wniosków, dla wnioskodawców do podprogramu CET – Przejście na czystą energię. Termin etapu wynika z planowanego na 17 maja 2022 r. ogłoszenia naboru LIFE, w którym to terminie zostanie przedstawiona szczegółowa tematyka projektów CET.

Etap 3            będzie szansą na aplikowanie o dofinansowanie dla wnioskodawców, którzy późno zdecydują się na pisanie i składanie wniosków do LIFE.

Już wkrótce NFOŚiGW opublikuje na swojej stronie internetowej zaproszenie na serię webinariów przygotowujących Wnioskodawców do złożenia wniosku w ramach Inkubatora wniosków LIFE.

Warunki dofinansowania:

Beneficjenci:inne niż państwowe jednostki budżetowe podmioty mogące korzystać ze środków LIFE
Maksymalna kwota dofinansowania:do 80 tys. zł
Minimalna kwota dofinansowania:50 tys. zł z wyjątkami wskazanymi w programie priorytetowym
Wypłaty:4 etapy uzależnione od zaawansowania procesu pozyskiwania środków KE (pierwsza, po zawarciu umowy z NFOŚiGW)
Sposób rozliczeniaryczałt, bez zbędnych formalności
Przeznaczenie środków:Wszystkie działania niezbędne do przygotowania przedsięwzięcia oraz napisania i złożenia wniosku do Programu LIFE

Czytaj także: Ponad 5,4 mld euro do 2027 roku z unijnego programu LIFE dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu

Dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, będący Krajowym Punktem Kontaktowym Programu LIFE, zachęca do sięgania po środki dostępne w ramach Programu LIFE w obecnej perspektywie finansowej.

NFOŚiGW oferuje potencjalnym beneficjentom szerokie wsparcie w całym procesie aplikowania o środki LIFE. Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60%) i NFOŚiGW (35%) można liczyć na dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a wsparcie KE nie jest traktowane jako pomoc publiczna.

Jednak w latach kolejnych wsparcie ze strony NFOŚiGW dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych będzie stopniowo malało, po 5% co dwa lata, do poziomu 20% kosztów kwalifikowanych w 2027 roku.

Dodatkowo Narodowy Fundusz wspiera potencjalnych beneficjentów merytorycznie m.in. w formie szkoleń i indywidualnych konsultacji. Dzięki zaangażowaniu wnioskodawców oraz ofercie, w naborze 2021 roku Polska była na 4. miejscu w Europie pod względem liczby złożonych wniosków do Programu LIFE, o czym Fundusz informował tutaj

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć tutaj.

Można także zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi Programu LIFE dostępnymi na stronie internetowej NFOŚiGW i zapisać się do Newslettera LIFE. Do dyspozycji są także ciekawe materiały ze szkoleń z udziałem Przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz

Udostępnij artykuł: