Do funduszy inwestycyjnych napłynęło w sierpniu 1,3 mld zł; w centrum uwagi mieszane i akcyjne

Z rynku

W sierpniu saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto 1,3 mld zł - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W centrum uwagi inwestorów pozostają rozwiązania mieszane i akcyjne.

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/suriyapong

W sierpniu saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto 1,3 mld zł - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W centrum uwagi inwestorów pozostają rozwiązania mieszane i akcyjne.

Sierpień przyniósł znacznie lepsze wyniki sprzedaży funduszy niż lipiec.

"Wynika to głównie z wyhamowania odpływów z funduszy dłużnych z ponad miliarda zł w lipcu do niecałych -400 mln zł w sierpniu. Sprzedaż w pozostałych kategoriach funduszy pozostała na podobnym poziomie. W centrum zainteresowania inwestorów od dłuższego czasu pozostają fundusze mieszane z bilansem niemal 700 mln zł zł oraz fundusze akcyjne ze sprzedażą ponad 400 mln zł zł. Na podium znalazły się również fundusze zdefiniowanej daty" - powiedziała, cytowana w raporcie, prezes zarządu IZFiA, Małgorzata Rusewicz.

Do funduszy akcyjnych wpłacono ponad 0,4 mld zł

Jak wskazano w raporcie, do funduszy akcyjnych wpłacono podobnie jak miesiąc wcześniej ponad 0,4 mld zł. W pozytywnych wynikach sprzedaży największą rolę odegrały fundusze o zasięgu globalnym (blisko 0,4 mld zł). Podobnie jak w lipcu inwestorzy wycofywali środki z funduszy o profilu krajowym (-37 mln zł).

Czytaj także: Inwestorzy w lipcu najchętniej kupowali fundusze akcyjne i mieszane >>>

"Z miesiąca na miesiąc wzrasta wartość środków wpłacanych do funduszy mieszanych. Wpłaty w sierpniu (696 mln zł) przebiły bardzo dobre wyniki za lipiec (654 mln zł). Najsilniejszą grupą w tej kategorii pozostają fundusze stabilnego wzrostu (+470 mln zł)" - napisano.

Fundusze zdefiniowanej daty pozyskały +0,4 mld zł, z czego ponad 0,3 mld zł wpłacono do funduszy PPK, a ponad 0,1 mld zł do pozostałych funduszy w tej kategorii.

Nie spada popyt na fundusze surowcowe

Tak jak w poprzednich miesiącach nie spada popyt na fundusze surowcowe (83 mln zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (31 mln zł).

"Po pięciu słabszych miesiącach z ujemnymi napływami w sierpniu bilans sprzedaży funduszy dłużnych zamknął się na delikatnym plusie (12 mln zł). Jest to zasługą wpłat do funduszy obligacji korporacyjnych (328 mln zł), które zrekompensowały wypłaty z funduszy uniwersalnych (-176 mln zł) i skarbowych (-140 mln zł). Podobnie jak przed miesiącem kapitał odpływał z funduszy krótkoterminowych dłużnych (-390 mln zł)" - wskazano.

"W sierpniu po raz czwarty z rzędu inwestorzy wycofywali się z funduszy obligacyjnych (-0,4 mld zł), ale już na dużo mniejszą skalę niż w lipcu (-1 mld zł) czy też w czerwcu (-1,1 mld zł). W ramach tej kategorii zainteresowanie utrzymuje się tylko w przypadku funduszy dłużnych korporacyjnych (0,3 mld zł)" - dodano.

Czytaj także: Jedynie 8 proc. Polaków deklaruje większą wiedzę o funduszach inwestycyjnych, badania IZFiA >>>

Saldo wpłat i wypłat do funduszy w sierpniu 2021 r. (w mln zł zł):

 NabyciaUmorzeniaSaldo
Absolutnej stopy zwrotu1299831
Akcyjne1 9791 545424
- uniwersalne1 5221 148374
- indeksowe1081062
- małych i średnich spółek19915940
- sektorowe15013118
Mieszane1 316620696
- aktywnej alokacji i selektywne93912
- zrównoważone21913090
- stabilnego wzrostu793324470
- ochrony kapitału110
- pozostałe20974135
Zdefiniowanej daty531104428
- PPK33824314
- pozostałe19480114
Surowcowe18410183
Dłużne1 8821 86912
- uniwersalne9121 088-176
- skarbowe239379-140
- korporacyjne731403328
Dłużne krótkoterminowe1 4001 790-390
- uniwersalne9051 264-359
- skarbowe495526-30
Rynku niepublicznego100-10
    
RAZEM7 4326 1271 305
Udostępnij artykuł: