Do końca 2013 roku złoty silniejszy względem korony

Polecamy

Opracowany przez nas behawioralny model realnego kursu CZK/PLN wskazuje na aprecjację kursu złotego względem czeskiej korony do końca 2013 roku.

Składnikiem o najwyższej wartości objaśniającej w modelu jest parytet siły nabywczej cen eksportowych, który odpowiada za około 3/4  zmienności kursu CZK/PLN. Jego aktualne wskazania sprzyjają aprecjacji złotego w perspektywie 2013 roku.

Zmienne reprezentujące równowagi cząstkowe rynków finansowych tj. parytet 10-letnich stóp procentowych oraz parytet indeksów giełdowych odpowiadają za jedynie 1/4 zmienności kursu.

Zmienna parytetu realnych 10-letnich stóp procentowych reprezentująca w modelu równowagę rynku pieniężnego odzwierciedla efekt risk on – risk off globalnych rynków finansowych, w którym korona czeska odgrywa rolę „relatywnej bezpiecznej przystani”, gdyż im wyższe rentowności polskich obligacji względem czeskich tym słabszy złoty względem korony czeskiej.

Wyższa ocena wiarygodności kredytowej Czech znajdująca swoje odzwierciedlenie w niższych rentownościach obligacji wynika przede wszystkim z niższego poziomu długu publicznego w relacji do PKB niż w Polsce. Aktualne poziomy polskich i czeskich rentowności obligacji są czynnikiem hamującym trend aprecjacji złotego wyznaczany przez parytet siły nabywczej cen eksportowych.

Efekt risk on – risk off globalnych rynków finansowych nie dotyczy parytetu indeksów giełdowych – im większy wzrost polskiego indeksu giełdowego WIG20 względem czeskiego PX tym silniejszy złoty względem czeskiej korony. Bieżące poziomy parytetu polskiego i czeskiego indeksu giełdowego pokrywają się z aktualnymi rynkowymi poziomami kursu CZK/PLN.

Brak efektu risk on – risk off w przypadku parytetu indeksów giełdowych wynika prawdopodobnie z małego znaczenia czeskiej giełdy zarówno w czeskim systemie finansowym jak i architekturze globalnych przepływów finansowych do i z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Jarosław Kosaty
Ekspert
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: