Do przedszkola za unijne fundusze

Samorząd

Fundusze Europejskie ułatwiają dostęp do edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Do połowy 2012 r. blisko 3,6 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego otrzymało dofinansowanie z Programu Kapitał Ludzki. Wsparciem objęto również ponad 110,5 tys. dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich. Do końca 2015 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego skorzysta ponad 4,7 tys. placówek wychowania przedszkolnego.

Projekty realizowane z Programu Kapitał Ludzki przyczyniły się do wzrostu poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Udział dzieci w wieku 3-6 lat, uczestniczących w edukacji przedszkolnej, wzrósł z poziomu 53,7 proc. w 2004 r. do 73,4 proc. w 2011 r. Widoczne zmiany odnotowano szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie w 2004 r. zaledwie co szóste dziecko w wieku 3-5 lat uczęszczało do przedszkola – podczas gdy dziś już co drugie.

Ośrodki edukacji przedszkolnej, które otrzymały unijne wsparcie, cechują się wysoką trwałością. W ramach projektów zakończonych do końca 2011 r., 86,4 proc. wszystkich ośrodków nadal funkcjonuje.

Bystrzaki na Dolnym Śląsku

Projekt „Bystrzaki”, realizowany w gminie Bystrzyca Kłodzka przez Fundację Edukacji Przedszkolnej, jest dowodem na to, że wsparcie z funduszy unijnych to nie tylko statystyki. Celem projektu jest zarówno upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z gminy, jak również zwiększenie świadomości rodziców w zakresie procesów rozwojowych ich dzieci oraz wyrobienie w nich nawyku korzystania z pomocy specjalistów (psycholog, logopeda).

W ramach projektu, realizowanego od sierpnia 2010 r. do lipca 2012 r., wsparciem objęto 222 dzieci. Wszystkie miały zapewnione bezpłatne zajęcia dodatkowe: dwa razy w tygodniu uczyły się języka angielskiego, raz w tygodniu uczestniczyły w zajęciach z rytmiki i gimnastyki. Spotykały się również z policjantami, strażakami, pracownikami służb miejskich, producentami żywności, brały udział w koncertach, balach, konkursach oraz innych okolicznościowych wydarzeniach. – Projekt zapewnia wysokiej jakości kształcenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i zdolności każdego dziecka – mówi Paulina Pondel, wychowawczyni grupy Pszczółki w Przedszkolu Bystrzaki. Dla rodziców prowadzone były warsztaty dotyczące wsparcia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Co się zmieniło?

Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS w Bystrzycy Kłodzkiej utworzono kompletnie wyposażone przedszkole oraz zatrudniono kadrę pedagogiczną. Dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne wyrównują szanse edukacyjne dzieci. Ponadto u części rodziców wzrósł poziom świadomości dotyczącej znaczenia wychowania przedszkolnego w procesie rozwojowym. – Rytmika, zajęcia plastyczne, muzyczne czy lekcje języka angielskiego pozwoliły mi zwrócić uwagę na przejawiające się pierwsze talenty mojej córeczki. Już po pierwszych miesiącach zauważam u niej zupełnie nowe umiejętności: poszerzenie zakresu słownictwa i wiedzy w różnych dziedzinach czy chociażby otwarte wyrażanie swoich potrzeb. Cieszę się niezmiernie, że dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji moja córka ma szansę uczestniczyć w projekcie „Bystrzaki”. – Ewelina Walczak, uczestniczka projektu.

Efekty na długo!

Dwuletnie finansowanie projektu ze środków POKL było fundamentem Niepublicznego Przedszkola „Bystrzaki”. Wypracowane zaufanie i renoma pozwoliły na jego dalsze funkcjonowanie. Przedszkole nie tylko zostało utrzymane po zakończeniu projektu, ale ciągle się rozwija. 1 września 2012 r. otwarty został trzeci, dodatkowy oddział dla dzieci w wieku pięciu lat. Projekt ma również pozytywny, ekonomiczny wpływ na społeczność lokalną – w przedszkolu powstały nowe miejsca pracy.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: