Do Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Ratingowej dołączyli członkowie niezależni

Kadry

Katarzyna Burek, Łukasz Koterwa, Piotr Kowalski i Artur Tarnowski zostali powołani do składu Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Ratingowej (PAR). Wybór niezależnych członków RN odbył się w sposób publiczny, a proces weryfikacji był prowadzony przez odrębny panel specjalistów.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Katarzyna Burek, Łukasz Koterwa, Piotr Kowalski i Artur Tarnowski zostali powołani do składu Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Ratingowej (PAR). Wybór niezależnych członków RN odbył się w sposób publiczny, a proces weryfikacji był prowadzony przez odrębny panel specjalistów.

Katarzyna Burek, Łukasz Koterwa, Piotr Kowalski i Artur Tarnowski zostali powołani do składu Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Ratingowej #PAR @GPW_WSExchange

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Agencji Ratingowej S.A. (PAR) powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki czworo członków niezależnych. Katarzyna Burek, Łukasz Koterwa, Piotr Kowalski i Artur Tarnowski zostali wybrani z grona kilkudziesięciu kandydatów w transparentnej procedurze, rozpoczętej publicznym ogłoszeniem.

Czytaj także: Co dalej z Polską Agencją Ratingową?

Procedura wyboru niezależnych członków RN przewiduje m.in. publiczny sposób naboru i weryfikację kandydatów przez odrębny panel specjalistów. Została ona przyjęta w Spółce jako jedno z narzędzi zwiększenia transparentności procesów korporacyjnych i niezależności działania agencji ratingowej. Procedura jest wzorowana na najlepszych, dostępnych praktykach rynkowych.

Rola niezależnych członków RN

Niezależni członkowie RN, zgodnie z regulacjami agencji ratingowych, odgrywają istotną i stopniowo zwiększającą się rolę w procesach nadzoru nad działalnością analityczną. W przypadku PAR, oprócz obowiązków wynikających z regulacji nadzorczych, statut przewiduje, że niezależni członkowie stanowiący większość w RN, mają decydujący wpływ na decyzje personalne dotyczące Zarządu oraz funkcji compliance, audytu wewnętrznego, a także przeglądu metodologii. Do ich wyłącznej kompetencji należy opiniowanie i monitorowanie skuteczności polityk i procedur związanych z procesami nadawania i utrzymywania ratingów.

Zwiększenie liczby niezależnych członków RN Polskiej Agencji Ratingowej, ich wysokie kompetencje oraz pozycja rynkowa stanowią czynnik równoważący dla skoncentrowanej, opartej na trzech akcjonariuszach struktury właścicielskiej PAR. Ponadto, zwiększają oni wymaganą przez regulatora niezależność działania i obiektywizm agencji ratingowej.

Udostępnij artykuł: