Dobra historia kredytowa jest kobietą

Finanse i gospodarka

Kobiety dużo lepiej spłacają swoje kredyty niż mężczyźni - tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej. Klientki banków większą dbałością wykazują się zarówno w przypadku spłaty kredytów konsumpcyjnych, kart kredytowych, jak i kredytów mieszkaniowych.

Kobiety dużo lepiej spłacają swoje kredyty niż mężczyźni - tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej. Klientki banków większą dbałością wykazują się zarówno w przypadku spłaty kredytów konsumpcyjnych, kart kredytowych, jak i kredytów mieszkaniowych.

Analizując jakość udzielonych kredytów, widzimy, że kobiety mają niższe udziały kredytów straconych (powyżej 90 dni opóźnienia w spłacie) niż mężczyźni w porównywalnych przedziałach wiekowych. Jakość kredytów zarówno kobiet, jak i mężczyzn, poprawia się wraz z wiekiem kredytobiorców - twierdzi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej. Im starsi klienci, tym udziały kredytów straconych są niższe - dodaje.

140306.kobiety.mezczyzni.kredyty.01.465x341

Kobiety zaciągają więcej kredytów w wieku dojrzałym

Kobiety w mniejszym stopniu niż mężczyźni korzystają z kredytów w młodszym wieku (25-34 lata), natomiast chętniej zaciągają je w wieku dojrzałym (45-54 lata) i seniorskim (60-69 lat). Co ciekawe, odwrotną zależność można zaobserwować w przypadku mężczyzn. Ci im są starsi, tym ich zainteresowanie kredytami obniża się - nawet do poziomu niższego niż u kobiet (w porównywalnych przedziałach wiekowych). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku kredytów gotówkowych i ratalnych oraz w nieco mniejszym stopniu w odniesieniu do kart kredytowych.

140306.kobiety.mezczyzni.wiek.01.453x404

W oparciu o dane z BIK, prezes Cholewa potwierdza, że prawidłowości związane z wiekiem i płcią kredytobiorców wyglądają odmiennie w przypadku kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Tych drugich, zarówno kobiety, jak i mężczyźni zaciągają najwięcej w okolicach trzydziestki, a mniej w wieku późniejszym, gdy ich potrzeby mieszkaniowe są już w większym stopniu zaspokojone - mówi.

Kobiety mniej skłonne do ryzyka

Zdaniem prof. Krzysztofa Jasieckiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, w Polsce kobiety spłacają kredyty lepiej niż mężczyźni, także z powodów wynikających z kulturowej specyfiki i poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Kobiety wyróżnia mniejsza skłonność do ryzyka, co sprzyja ostrożnemu podejściu do wchodzenia w zobowiązania finansowe, w tym do zaciągania kredytów, szczególnie w młodym wieku, kiedy często ich pozycja zawodowa i status materialny są niestety gorsze niż mężczyzn - zaznacza.

Według prof. Jasieckiego w grupie kobiet dojrzałych, kredyt jest często formą wspierania rozwoju i "urządzania się" dzieci - finansowania ich edukacji, zakupu samodzielnego mieszkania, itd. Zgodnie z inną hipotezą, korzystanie z kredytów bankowych może być przejawem działań zmierzających do poprawy standardów życia, wynikających z osiągania korzystniejszej pozycji na rynku pracy i bardziej przewidywalnej sytuacji zawodowej już po odchowaniu dzieci, a także realizacji odkładanych przez lata potrzeb konsumpcyjnych - dodaje.

Kobiety w bazie BIG InfoMonitor

Cechującą kobiety większą dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań, potwierdzają także dane z ostatniego raportu InfoDług opracowanego przez BIG InfoMonitor, spółki należącej do Grupy BIK. Liczba kobiet posiadających zaległe zobowiązania jest o ponad 435 tys. niższa, niż liczba dłużników płci męskiej. Kobiety posiadają najczęściej zaległości do 5 tys. zł, a w bazie BIG InfoMonitor jest 14,5 tys. kobiet z takim zadłużeniem. Zaległości te to przeważnie niespłacone pożyczki, nieuregulowane rachunki za usługi telekomunikacyjne oraz opóźnione raty kredytów.

Mariusz Hildebrand, prezes BIG InfoMonitor zauważa, że na liście 16 największych rekordzistów pod względem zadłużenia w poszczególnych województwach, są tylko dwie kobiety. Z naszego raportu wynika też, że firmy zarządzane przez kobiety zdecydowanie lepiej radzą sobie z odzyskiwaniem wierzytelności - przekonuje prezes Hildebrand - Takie przedsiębiorstwa najrzadziej decydują się na sprzedaż należności, zaś najczęściej korzystają z telefonicznego i listownego wezwania do zapłaty, chętniej decydują się na bezpośredni kontakt z dłużnikiem.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
BIG InfoMonitor

Udostępnij artykuł: