Dobra passa polskiego przetwórstwa została przerwana

Gospodarka

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w listopadzie do 49,5 pkt. wobec 50,4 pkt. w październiku, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (50,4 pkt.). Tym samym wskaźnik ukształtował się poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności i osiągnął najniższy poziom od września 2014 r. W kierunku obniżenia indeksu oddziaływały przede wszystkim niższe wartości składowych dla bieżącej produkcji i nowych zamówień ogółem.

Czerwony wykres obrazujący spadek
Fot. stock.adobe.com/Kurhan

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w listopadzie do 49,5 pkt. wobec 50,4 pkt. w październiku, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (50,4 pkt.). Tym samym wskaźnik ukształtował się poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności i osiągnął najniższy poziom od września 2014 r. W kierunku obniżenia indeksu oddziaływały przede wszystkim niższe wartości składowych dla bieżącej produkcji i nowych zamówień ogółem.

#CreditAgricole: bufor nagromadzonych zaległości produkcyjnych, który wspierał wzrost produkcji w warunkach ograniczonego napływu nowych zamówień w ostatnich miesiącach, wyczerpał się #PMI

Struktura indeksu wskazuje, iż bufor nagromadzonych zaległości produkcyjnych, który wspierał wzrost produkcji w warunkach ograniczonego napływu nowych zamówień w ostatnich miesiącach, wyczerpał się. W rezultacie produkcja spadła w listopadzie br. w ujęciu miesięcznym po raz pierwszy od lipca 2016 r. W warunkach niższej produkcji, firmy drugi miesiąc z rzędu ograniczały zatrudnienie. Spadek zatrudnienia był prawdopodobnie wynikową procesów restrukturyzacyjnych w niektórych branżach oraz narastającą barierą w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, która coraz silniej oddziałuje w kierunku wyhamowania wzrostu zatrudnienia.Czytaj także: Wskaźnik PMI w dół. Pierwsze od ponad 4 lat ogólne spowolnienie tempa wzrostu polskiego sektora przemysłowego >>>W listopadzie odnotowany został nie tylko spadek nowych zamówień eksportowych (związany z pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski), ale również niższy napływ zamówień ogółem (sygnalizujący osłabienie popytu krajowego). Ponadto, Wskaźnik Oczekiwanej Produkcji (w ciągu najbliższych 12 miesięcy) zmniejszył się w listopadzie do najniższego poziomu od stycznia 2013 r. Zgodnie z raportem Markit, negatywne nastroje firm dotyczące przyszłości były uzasadniane małą liczbą nowych zamówień, słabszymi prognozami dla gospodarki Niemiec oraz spowolnieniem gospodarczym. Biorąc pod uwagę wyprzedzający charakter powyższych wskaźników, listopadowe dane nie dostarczają optymistycznych sygnałów dotyczących perspektyw wzrostu aktywności w przetwórstwie.Średnia wartość indeksu PMI w okresie październik-listopad (49,9 pkt.) ukształtowała się wyraźnie poniżej swojej średniej wartości w III kw. (51,6 pkt.), co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu gospodarczego w IV kw. br.

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa negatywny dla złotego

Kursy walutowe

Źródło: Credit Agricole

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł do 4,2911 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni). Mimo bogatego kalendarza danych i wydarzeń makroekonomicznych (finalne dane o PKB w Polsce, wstępne dane o inflacji w Polsce i strefie euro, a także Minutes FED) kurs EURPLN charakteryzował się niską na tle ostatnich tygodni zmiennością i kształtował się w przedziale 4,28-4,30.Najważniejszym wydarzeniem na rynku walutowym było wystąpienie szefa FED J. Powella, który powiedział, że stopy procentowe w USA znajdują się obecnie tylko nieznacznie poniżej poziomu równowagi. Odpowiedź ta została odebrana przez rynek jako gołębia, co doprowadziło do osłabienia euro względem dolara. Na uwagę zasługuje również ubiegłotygodniowe osłabienie funta względem euro, związane z obawami inwestorów czy T. May uda się znaleźć poparcie brytyjskiego parlamentu dla wynegocjowanego porozumienia dotyczącego warunków Brexitu. W konsekwencji złoty w ubiegłym tygodniu umocnił się względem funta brytyjskiego (o 0,3%).Początek tygodnia może przynieść umocnienie złotego ze względu na spadek awersji do ryzyka po zawieszeniu wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami ogłoszonym podczas szczytu państw G20 (patrz powyżej). Dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym są lekko negatywne dla złotego. Z kolei opublikowany dzisiaj w nocy indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa jest neutralny dla kursu polskiej waluty. Zaplanowane na środę posiedzenie RPP może być lekko negatywne dla złotego. W centrum uwagi inwestorów będą także dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy zbliżonej do oczekiwań rynku dane nie będą miały jednak istotnego wpływu na rynek. Neutralne dla kursu polskiej waluty będą naszym daniem także pozostałe dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

Źródło: Credit Agricole

Udostępnij artykuł: