Dobre dane z amerykańskiego rynku pracy nie przekonały rynku długu, inwestorzy kupują obligacje wierząc w uruchomienie luzowania ilościowego przez EBC

Komentarze ekspertów

Opublikowane w piątek rano dane na temat zamówień w niemieckim przemyśle, które zaskoczyły pozytywnie, nie wpłynęły na wyceny na rynku długu.

Opublikowane w piątek rano dane na temat zamówień w niemieckim przemyśle, które zaskoczyły pozytywnie, nie wpłynęły na wyceny na rynku długu.

Po publikacji non-farm payrolls w Stanach Zjednoczonych doszło jednak do gwałtownego spadku rentowności Treasuries i Bund-ów na rynkach bazowych. Było to o tyle ciekawe, że co prawda dane za marzec okazały się słabsze od oczekiwań rynkowych, niemniej doszło do korekty danych za luty (za korektę odpowiadał przede wszystkim sektor prywatny). Per saldo dane pokazały silniejszy od oczekiwań rynkowych przyrost nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych. Najwyraźniej oczekiwania inwestorów były jednak znacznie wyższe. Nieco wyższa od prognoz była również stopa bezrobocia (o 0,1 pkt. proc. od konsensusu).  Spadki rentowności na rynkach bazowych wywołały również podobną reakcję na rynku polskim. Dochodowość DS1023 obniżyła się aż o prawie 10 pb.

Jak donosi Frankfurter Allgemeine Zeitung, EBC oszacował skutki ekonomiczne skupu wartych bilion euro papierów wartościowych, który mógłby stać się częścią programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. Według dziennika, EBC ocenia, że planowany roczny skup mógłby przyczynić się do przyspieszenia inflacji o 0,2 lub 0,8 punktu procentowego, w zależności od zastosowanego modelu. EBC nie skomentował tych doniesień. Ta informacja wyraźnie wspierała inwestorów kupujących papiery skarbowe.

Początek tego tygodnia pozostanie pod znakiem dalszego spadku rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych i w kraju. Scenariuszowi temu będą sprzyjać oraz powszechniejsze na rynku spekulacje dotyczące możliwego skupu aktywów przez EBC. Sądzimy, że Europejski Bank Centralny nie będzie dementował tych doniesień, ze względu na towarzyszący tym spekulacjom spadek EUR/USD, który powinien pomóc bankowi uporać się silną presją dezinflacyjną. W przypadku krótkiego końca krajowej krzywej spodziewamy się wsparcia dla niego ze strony komentarzy wygłoszonych w trakcie konferencji RPP. Naszym zdaniem Rada będzie pod presją doniesień o możliwym skupie aktywów przez EBC i będzie starała się przekonać rynki o tym, że podwyżki stóp są w dalekiej i mglistej perspektywie. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wysłaniem takiego przekazu, jest spodziewany negatywny wpływ na inflację decyzji Rosji o zakazie importu mięsa z Polski.

140407.pko.proc.01.500x140407.pko.proc.02.400x140407.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowej
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: