Dobre lato zachodniopomorskich firm. Czy koniec roku spowolni koniunkturę?

Finanse i gospodarka

Zegar Biznesu podaje wyniki sytuacji gospodarczej Pomorza Zachodniego za III kw. 2014 r.

Wskazania Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za trzeci kwartał 2014 roku napawają dalszym optymizmem. To już 5. kwartał z rzędu, kiedy gospodarka województwa udowadnia utrwalenie się trendu wzrostowego.

– Poziom syntetycznego ZZK wzrósł w tym kwartale z poziomu 54,4 do 56,6. Tak dobry wynik nie jest zaskoczeniem. Po raz kolejny obserwujemy bardzo charakterystyczny dla naszego regionu rozkład koniunktury, gdzie zwykle II i III kwartał charakteryzują statystycznie lepsze wyniki niż w pozostałych. Oczywisty wpływ na to ma struktura sektorowa gospodarki województwa, ze sporym udziałem branż związanych z turystyką i rolnictwem, jako branż sezonowo wzrostowych. W trzecim kwartale dobre wyniki są pochodną wyjątkowo dobrej koniunktury w sektorze przemysłu. Ostatni odczyt ZZK dla sektora usług i przemysłu potwierdza, że w 2014 roku znacznie lepsze wyniki uzyskuje sektor produkcji przemysłowej, gdzie ZZK przekroczył w III kwartale 58,5 punktów, podczas gdy dla usług uzyskano 55,6 punktów – komentuje prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, twórca Zegara Koniunktury.

– Zgodnie z oczekiwaniami, ZZK w IV kwartale ma spaść do poziomu 51,5 punktów (najniższy odczyt w tym roku). Ta nuta pesymizmu w ocenie perspektyw koniunktury pod koniec roku dotyczy jednak głównie przemysłu – dodaje prof. Zelek.

Kto zasiał ten zbiera – rolnictwo najlepsze

Zaskoczeniem nie jest wyjątkowo dobry wynik rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa. W ostatnim kwartale wskaźnik ZZK dla tej branży poszybował do rekordowego poziomu 72,7, jednak na skutek oczywistych oczekiwań dotyczących kolejnego kwartału ZZK z poziomem 28,8 przesuwa się w obszary spowolnienia.

Lato to czas turystyki i transportu

Rekordowo dobre wyniki zanotowały hotele i restauracje. W tym samym czasie handel i pozostałe usługi odnotowały stagnujący trend koniunktury. Na tym tle odczyt dla branży TSL na poziomie ok. 60 punktów jest bardzo dobry i zaskakujący wobec pewnego pesymizmu ujawnionego w poprzednim kwartale. Ocenom perspektyw wzrostu sektora usługowego w IV kwartale towarzyszą równie zróżnicowane nastroje. Co oczywiste po dobrym sezonie dla branży turystyczno-hotelarskiej, końcówka roku ma przynieść spadek obrotów. Z kolei handel oczekuje w IV kwartale (a głównie w grudniu) ożywienia.

Wreszcie Koszalin na podium

W ostatnich kilku odczytach ZZK w rozkładzie geograficznym, najsłabsze notowania dotyczyły podregionu koszalińskiego. III kwartał 2014 i dobre wyniki branży turystycznej, pozwoliły na odwrócenie tych dysproporcji. To był bardzo dobry okres wzrostu dla Koszalina i okolic – ZZK sięgnął 62 pkt i był rekordowo wysoki od początku 2012 roku. Radość z wygranej w tym kwartale burzą jednak oczekiwania na kolejny kwartał, wskazujące na dość jednoznacznie spowolnienie koniunktury.

Czym większa firma tym większy optymizm

W kolejnym już kwartale ujawnia się nieznacznie lepsza kondycja dużych firm. Taki trend ma towarzyszyć również koniunkturze w IV kwartale.

Źródło: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Udostępnij artykuł: