Dobre nastroje przedsiębiorców potwierdzają prognozy Ministerstwa Gospodarki

Finanse i gospodarka

Optymistyczne wnioski płyną z najnowszego odczytu indeksu "Barometr EFL". Jego drugi w tym roku odczyt wskazuje, że ponad połowa MŚP planuje intensyfikację rozwoju. Dynamiczny wzrost gospodarki potwierdzają też najnowsze prognozy Ministerstwa Gospodarki (MG) dotyczące PKB Polski w 2015 r. Według prognoz, w br. PKB wzrośnie o około 3,7 proc. Analitycy resortu oceniają, że głównym kołem zamachowym  będzie popyt wewnętrzny, którego wzrost będzie efektem wzmożonej aktywności inwestycyjnej w kraju.

Optymistyczne wnioski płyną z najnowszego odczytu indeksu "Barometr EFL". Jego drugi w tym roku odczyt wskazuje, że ponad połowa MŚP planuje intensyfikację rozwoju. Dynamiczny wzrost gospodarki potwierdzają też najnowsze prognozy Ministerstwa Gospodarki (MG) dotyczące PKB Polski w 2015 r. Według prognoz, w br. PKB wzrośnie o około 3,7 proc. Analitycy resortu oceniają, że głównym kołem zamachowym  będzie popyt wewnętrzny, którego wzrost będzie efektem wzmożonej aktywności inwestycyjnej w kraju.

Według Ministerstwa Gospodarki głównym źródłem wzrostu PKB jest zwiększenie konsumpcji prywatnej oraz większe (6,8 proc.) nakłady brutto na środki trwałe. Motorem jest także wzmożona aktywność inwestycyjna w kraju. W związku z tym MG prognozuje, że w 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o ok. 3,7 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa o ok. 1,5 proc.

Ostatni pomiar "Barometru EFL", indeksu pokazującego sytuację ekonomiczną w sektorze MŚP, sygnalizuje coraz lepsze nastroje wśród przedsiębiorców. Odczyt "Barometru EFL" na II kw. roku wyniósł  59,7 pkt., co oznacza, że kondycja finansowa większości badanych przedsiębiorców jest na poziomie wyższym o 9,7 pkt. od tzw. progu OR. Oznacza to wyższą skłonność firm do realizacji działań prorozwojowych. Do inwestowania skłaniają także lepsze od oczekiwanych wyniki wzrostu PKB w I kw. br., co z kolei przełożyło się na dobrą sytuację finansową w firmach i większy popyt na ich produkty oraz usługi.

"Odczyt "Barometru EFL" pokazuje, że mamy do czynienia z wyraźnym ożywieniem inwestycji wśród przedsiębiorców.  Jest to dobra informacja dla branży leasingowej, która finansuje inwestycje przedsiębiorców sektora MŚP. W I kwartale 2015 r., firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu wypracowały 3 proc. wzrost liczony rok do roku. Łącznie, za pośrednictwem leasingu i pożyczki, we wszystkich segmentach, sfinansowano transakcje o wartości ponad 10,5 mld zł. W najbliższych kwartałach zakładamy dalszą poprawę koniunktury i wzrost zapotrzebowania na oferowane przez branżę leasingową usługi finansowania rozwoju firm" - mówi prezes EFL, Radosław Kuczyński.

Wśród badanych branż najwyższy odczyt w II kwartale osiągnął sektor producentów (60,9 pkt. wobec 59,3 pkt. w I kw.). Wynika to przede wszystkim z prognozowanego przez większość firm wyższego poziomu sprzedaży niż jeszcze trzy miesiące temu, oraz większej skłonności do inwestycji w środki trwałe. Trend ten jest szczególnie widoczny w grupie firm zatrudniających od 10 do 249 osób. Wzrosty "Barometru EFL" zanotował również sektor budowalny oraz branża hoteli, restauracji i cateringu. Przedsiębiorcy z sektora HoReCa  prognozują przede wszystkim większy poziom inwestycji w środki trwałe, natomiast poziom sprzedaży ich zdaniem nie zmieni się istotnie w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy.

W II kwartale wysoki wynik "Barometru EFL" uzyskały też firmy handlowe - w ich przypadku subindeks wzrósł do 65,1 pkt. Zajmujący się handlem liczą w szczególności na wyższą sprzedaż (wzrost do 31 pkt. z 21,5 pkt. w poprzednim odczycie) i wyrażają większą skłonność do inwestowania w środki trwałe 25,5 pkt. wobec 18,6 pkt. w I kw.).

MŚP coraz częściej wybiera leasing
Kredyt bankowy, leasing, ubezpieczenie majątku oraz w nieco mniejszym stopniu faktoring, to kluczowe i najczęściej stosowane produkty wspierające bieżącą działalność firm sektora MŚP. Instrumenty te są również wykorzystywane najczęściej podczas realizacji planów inwestycyjnych w drugim kwartale br. Po leasing statystycznie znacznie częściej sięgają firmy budowlane, handlowe, produkcyjne i transportowe, niż branża HoReCa oraz usługodawcy. Z kredytów bankowych także częściej korzystają producenci, firmy budowlane oraz handlowe, niż HoReCa i firmy usługowe. Do stosowania własnych środków pieniężnych przyzwyczajeni są najbardziej usługodawcy, co odróżnia ich pod tym względem od producentów oraz firm handlowych.

"Stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy będzie wspierał inwestycje firm. Planowana intensyfikacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przełoży się na dobre wyniki w branży leasingowej. Wypracowanie, zakładanej przez analityków rynku leasingu, 11,2 proc dynamiki w całym 2015 r. będzie możliwe  między innymi dzięki uruchomieniu środków z nowej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz ożywienia na rynku maszyn i urządzeń  budowlanych" - dodaje prezes EFL, Radosław Kuczyński.

Maja Lidke
Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: