Dobre nastroje w bankach i więcej zadowolonych klientów

Raporty

Na spotkaniu dla przedstawicieli prasy zorganizowanym przez ZBP. Przedstawiono nowy, kwietniowy odczyt prognoz bankowych, zgodnie z którym indeks PENGAB osiągnął wartość 36,3 p.p. (o 6,7 p.p. więcej niż w marcu). To znacznie więcej niż w styczniu i najwyższa jego wartość od prawie ośmiu lat.

Na spotkaniu dla przedstawicieli prasy zorganizowanym przez ZBP. Przedstawiono nowy, kwietniowy odczyt prognoz bankowych, zgodnie z którym indeks PENGAB osiągnął wartość 36,3 p.p. (o 6,7 p.p. więcej niż w marcu). To znacznie więcej niż w styczniu i najwyższa jego wartość od prawie ośmiu lat.

Czynniki wzmacniające zaufanie do banków to : bezpieczeństwo, dbanie o klienta/fachowa obsługa, dobra oferta, brak ukrytych opłat, innowacyjność /rozwój i łatwiej dostępny kredyt #BohdanSzafrański

Jak stwierdził dr Marcin Idzik z agencji Kantar TNS, która wykonała badanie, obecny miesiąc należy do tych, w których co roku notuje się wzrosty indeksu. Podobnie było w dwu minionych latach. Wtedy w kolejnych miesiącach obserwowano korektę i wejście indeksów w trend horyzontalny. Zdaniem dr. Marcina Idzika, również w tym roku podobny scenariusz może się powtórzyć. Obserwując aktywność klientów banków w kwietniu, odnotowano wzrosty liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz depozytów osób indywidualnych, a także depozytów bieżących przedsiębiorstw.Już od kilku miesięcy rośnie liczba placówek bankowych, które informują o wzroście zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi. Indeks ten wzrósł o 21 pkt. (w stosunku do roku ubiegłego o 6 pkt.) Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to maleje odsetek placówek, które informowały o spadku zainteresowania nimi. Trend jest przeciwny do zakładanego wcześniej, a indeks prognoz osiągnął poziom nienotowany od czterech lat. Jeśli chodzi o kredyty podmiotów gospodarczych to choć są tu nieznaczne korekty, to nadal utrzymuje się trend wzrostowy. Choć obserwowane obecnie dynamiki powinny być utrzymane, to nie należy oczekiwać, że będą jeszcze wyższe. Również prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw są korzystniejsze niż w poprzednim miesiącu, a indeks ten wzrósł o 7 pkt.

Klienci zadowoleni z bankówTak jak w minionych latach Kantar TNS wykonał w marcu pomiar społecznej oceny banków. Zgodnie z tym badaniem jest ona korzystniejsza niż w roku minionym i można powiedzieć, że jest to trwały trend. Badanie zostało przeprowadzone w całym kraju na próbie 1007 osób w wieku powyżej 15 lat. Zgodnie z nim zaufanie do banków działających w Polsce deklaruje 63% społeczeństwa. W tym 84% klientów ma zaufanie do banku, z którego usług korzysta. Wysoki jest poziom zaufania w stosunku do pracowników obsługi. Tak uważa 79% respondentów. Warto tu zauważyć, że od trzech lat obniża się procent konsumentów, którzy tracą zaufanie do banków, a rośnie tych, których zaufanie się zwiększa. Czynniki wzmacniające zaufanie do banków, na które wskazywali respondenci, to w kolejności: bezpieczeństwo, dbanie o klienta/fachowa obsługa, dobra oferta, brak ukrytych opłat, innowacyjność /rozwój i łatwiej dostępny kredyt. W ocenie poziomu reputacji banków odnotowano poprawę i wzrost społecznej przychylności wobec branży. Obecnie wskaźnik ten dla banków wynosi 44 pkt. (w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 6 pkt.) i znajduje się na pograniczu reputacji przeciętnej i dobrej. Przy czym od roku 2012 r. w którym to przeprowadzono pierwsze takie badanie, ocena reputacji sektora przesunęła się do obecnej z pogranicza złej i przeciętnej. Dla przykładu dla firm pożyczkowych indeks ten wynosi -1, kas SKOK 5, czyli są to reputacje na poziomie „zła”. Ubezpieczyciele osiągnęli wartość indeksu na poziomie 30 pkt. (przeciętna). W stosunku do roku ubiegłego spadł odsetek konsumentów, którzy oceniają reputację banków jako złą, bądź jako przeciętną, a wzrósł tych, którzy oceniają ją jako bardzo dobrą lub doskonałą. Można podsumować, że 2,5 mln obywateli naszego kraju ma obecnie lepszą opinię o bankach, niż było to w 2017 roku. Oceniając wyniki badania, trzeba zwrócić uwagę, że w 2017 roku w szerokim zakresie z usług sektora korzystało tylko 6% klientów, a obecnie stanowią oni już 15% ogółu. Jak się okazało, nawet upadek banku w minionym roku, nie wpłynął negatywnie na odczucia klientów. To wynik sprawnego rozwiązania sytuacji kryzysowej przez branżę. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, zwrócił uwagę, że wpływ na poprawę opinii o bankach, mogą mieć też podejmowane i prowadzone na szeroką skalę działania edukacyjne, a także te na rzecz środowisk osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Również rośnie poziom ubankowienia naszego społeczeństwa – obecnie to 83% (według statystyk europejskich nawet 87%). Dlatego więcej osób ma dziś bezpośredni kontakt z usługami bankowymi, a Polska jest liderem w bankowości mobilnej i internetowej, zachowując przy tym konkurencyjne ceny usług płatniczych.Zatwierdzono standard Polish APIPoinformował o tym Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP. Standard jest odpowiedzią na potrzeby wynikające ze wdrażania interfejsu do realizacji płatności, w ramach otwartej bankowości, zgodnie z dyrektywą PSD2. Jak stwierdził, obecna wersja standardu będzie sukcesywnie doskonalona w zależnie od tego, jakie będą możliwości techniczne wszystkich uczestników rynku i jaki poziom regulacji zostanie uznany za najbardziej właściwy dla systemu płatności w Polsce.

Jest bezpieczniejOd stycznia do marca 2018 r. podjęto 1278 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 99,1 mln złotych. To rekordowo niska liczba. Polacy coraz częściej zgłaszają w bankach (do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE) zgubione i skradzione dokumenty tożsamości. Podnosi to skuteczność zapobiegania wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko. Jak stwierdził Dariusz Kozłowski wiceprezes CPBiI, akcja edukacyjna, jaką prowadzi sektor bankowy, przynosi wymierne efekty. Wzrasta społeczna świadomość tego, jak cenne są dane dotyczące własnej tożsamość i że trzeba je szczególnie chronić. W minionym kwartale średnio co trzy minuty zastrzegano dokument w banku. Martwi jednak to, że tak wiele dokumentów jest gubionych lub kradzionych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku utracono prawie 20 tys. sztuk dokumentów. Średnio notuje się 14 prób wyłudzeń dziennie, a kwoty oscylują wokół 34 tys. zł. Najwyższa kwota, którą próbowano wyłudzić w pierwszym kwartale tego roku to 8,2 mln zł i podjęto ją w województwie pomorskim. Dzięki danym zgromadzonym w Systemie DZ udało się w ciągu 10 lat zablokować prawie 76 tys. prób wyłudzeń kredytów konsumenckich na łączną kwotę 4,2 mld zł.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: