Dobre perspektywy dla polskiej gospodarki

Komentarze ekspertów

W mijającym tygodniu poznaliśmy kilka informacji, które wpłynęły pozytywnie na perspektywy polskiej gospodarki. Wśród nich wyróżnić należy indeks IFO. Indeks, który mierzy nastroje biznesowe w Niemczech, pozytywnie zaskoczył, notując wzrost na 109,5 pkt, co znacznie przekroczyło konsensus rynkowy. W połączeniu z pozytywnymi wynikami indeksu menedżerów zakupu w sektorze produkcji (który w Niemczech został opublikowany w zeszły piątek) perspektywy dla gospodarki niemieckiej jawią się w jasnych barwach, co może przełożyć się pozytywnie również na polską gospodarkę

W mijającym tygodniu poznaliśmy kilka informacji, które wpłynęły pozytywnie na perspektywy polskiej gospodarki. Wśród nich wyróżnić należy indeks IFO. Indeks, który mierzy nastroje biznesowe w Niemczech, pozytywnie zaskoczył, notując wzrost na 109,5 pkt, co znacznie przekroczyło konsensus rynkowy. W połączeniu z pozytywnymi wynikami indeksu menedżerów zakupu w sektorze produkcji (który w Niemczech został opublikowany w zeszły piątek) perspektywy dla gospodarki niemieckiej jawią się w jasnych barwach, co może przełożyć się pozytywnie również na polską gospodarkę

Do optymizmu skłaniają również wyniki polskiej stopy bezrobocia (8,5%., które poznaliśmy w zeszły piątek. O ile potwierdzi się konsensus rynkowy i indeks CPI obniży się w porównaniu r/r jedynie o 0,4%, to możemy spodziewać się bardzo pozytywnych perspektyw dla złotówki. Ograniczenie deflacji i dobry rozwój gospodarczy miałyby wpływ na powściągnięcie zwolenników obniżania stóp procentowych w polskim banku centralnym. Poza tym, w NBP pojawiają się również głosy przemawiające za podniesieniem stóp procentowych, co ma zapobiec przegrzaniu się polskiej gospodarki. W tej chwili zmiany stóp procentowych są bardzo mało prawdopodobne.

Ogólne perspektywy na najbliższe miesiące są pozytywne. Oczywiście dla polskiej gospodarki istnieją nadal ryzyka (przede wszystkim problemy w sektorze bankowym we Włoszech i w Niemczech lub pogorszenie polskiego rankingu), ale znacznie więcej jest pozytywnych informacji niż negatywnych.

Malwina Krakus, AKCENTA

Udostępnij artykuł: