Dobre praktyki CSR 2014 roku. Rozpoczął się nabór do Raportu FOB

Finanse i gospodarka

Wystartował nabór dobrych praktyk CSR do 13. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu  "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". Do 9 stycznia 2015 roku firmy z całej Polski mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu/zrównoważonego rozwoju zrealizowane w 2014 roku. Nabór praktyk odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl  i jest bezpłatny.

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera najlepsze działania firm w tym zakresie. W ten sposób powstaje największy w Polsce (w poprzedniej edycji Raportu zgłoszono ponad 500 praktyk) przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Kompendium wiedzy dla każdego zainteresowanego tematem, obraz tego, jak zmienia się odpowiedzialny biznes w Polsce, źródło inspiracji dla rozpoczynających działania i szukających nowych rozwiązań. Co roku na przełomie grudnia i stycznia prowadzony jest nabór praktyk CSR poprzez internetowy formularz. W tej edycji firmy mogą przesyłać swoje praktyki poprzez dokument udostępniony na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl.  Nabór trwa do 9 stycznia 2015 roku.

Podstawowym wymogiem zakwalifikowania dobrej praktyki do Raportu jest jej aktualność – musiała być zrealizowana w 2014 roku oraz ogólna zgodność z zasadami społecznej odpowiedzialności. Inne elementy oceny to: jej adekwatność względem specyfiki firmy/obszaru, jej aktywności i spójności z misją, a także innowacyjność praktyki wobec realizowanych wcześniej przez daną firmę oraz inne firmy, a wreszcie tworzenie wzajemnych korzyści dla biznesu i jego  interesariuszy oraz wymierność działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Nie ma limitu dobrych praktyk CSR, które może przesłać przedsiębiorstwo. Ich zgłoszenie i publikacja w Raporcie są bezpłatne.

Zgłoszone inicjatywy i projekty CSR firm, podobnie jak w ubiegłych latach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Dodatkowo, podobnie jak w minionym roku, można zgłaszać także praktyki, które zostały już opublikowane na łamach wcześniejszych edycji Raportu, ale były realizowane przez firmę także w 2014 roku. Zostaną one wówczas zakwalifikowane w raporcie jako praktyka długoletnia i również zaprezentowane na łamach publikacji. Zgłoszenia praktyk długoletnich można dokonać przez ten sam formularz, co nowych praktyk: www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl, również do 9 stycznia 2015 roku.

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” zostanie ogłoszony pod koniec marca w roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 15-lecia organizacji.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Udostępnij artykuł: