Dobre Praktyki na Głównym Rynku GPW zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku

Finanse osobiste / Komentarze ekspertów / Z rynku

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021 (DPSN2021) to zbiór zasad zebranych pod patronatem GPW. W ich tworzeniu brali udział eksperci, przedstawiciele inwestorów i instytucje kapitałowe. Już od 1 lipca spółki giełdowe będą obowiązywały nowe przepisy, dlatego warto zastanowić się, które z nich mogą mieć problemy z ich przestrzeganiem i jakie konsekwencje mogą je spotkać, podkreśla Victoria Iwanowska, pomysłodawca i CEO Kongresu Dobrych Praktyk.

Victoria Iwanowska, pomysłodawca i CEO Kongresu Dobrych Praktyk.
Victoria Iwanowska, pomysłodawca i CEO Kongresu Dobrych Praktyk. Źródło: KDP

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021 (DPSN2021) to zbiór zasad zebranych pod patronatem GPW. W ich tworzeniu brali udział eksperci, przedstawiciele inwestorów i instytucje kapitałowe. Już od 1 lipca spółki giełdowe będą obowiązywały nowe przepisy, dlatego warto zastanowić się, które z nich mogą mieć problemy z ich przestrzeganiem i jakie konsekwencje mogą je spotkać, podkreśla Victoria Iwanowska, pomysłodawca i CEO Kongresu Dobrych Praktyk.

Aby zagłębić się w to zagadnienie, warto na początek zastanowić się, w jakim celu wprowadzono Dobre Praktyki. Prowadzenie spółki giełdowej niesie ze sobą różne wyzwania, takie jak poprawa bilansów czy obsługa klienta. To natomiast wymaga uporządkowania, podpartego etyką i jasnymi zasadami.

Ład korporacyjny przyczyni się do wzrostu kapitalizacji i zaufania, a także lepszych relacji z inwestorami

Co istotne – ze spółek notowanych na GPW inspirację czerpią również mniejsze firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa także uważnie śledzą ruchy większych graczy. Dobry przykład, idący z góry, jest tu więc nie do przecenienia.

Celem Dobrych Praktyk jest zwiększenie przejrzystości rynku kapitałowego w Polsce, a szczególnie ważne jest wdrożenie działań z zakresu ESG, czyli wpływu spółek na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Dobre Praktyki – jak ulepszą działanie firm?

Jak podkreślali eksperci podczas Kongresu Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, przepisy te są istotne dla wypracowania modelu biznesowego, który pomoże organizacji czerpać wymierne korzyści – ład korporacyjny przyczyni się do wzrostu kapitalizacji i zaufania, a także lepszych relacji z inwestorami.

Realizowanie zagadnień związanych z ESG pomoże zyskać nowych inwestorów długoterminowych, a także klientów

Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej – w obszarach płci, kierunku wykształcenia, wieku oraz stażu zawodowego. Będzie zobowiązana również do spełnienia warunku udziału kobiet w zarządzie na poziomie min. 30%. Zasady wynagradzania organów powinny być równe dla kobiet i mężczyzn.

Realizowanie zagadnień związanych z ESG pomoże zyskać nowych inwestorów długoterminowych, a także klientów. Zwrócenie uwagi na różnorodność w organizacji pozwoli natomiast na jej znaczny rozwój, wpłynie na kreatywność, a zmniejszanie nierówności – pomoże kobietom w pełni realizować swoje cele.

Czytaj także: Cenne wskazówki dla inwestorów, ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy

Czy to dobry moment na wprowadzanie dobrych praktyk?

Uważam, że tak, bowiem okres pandemii posłużył wielu ludziom do spojrzenia z nowej perspektywy na swoje życie oraz sposób prowadzenia biznesu. Chcą robić coś wartościowego – dla świata i przyszłych pokoleń. W trend takiej transformacji wpisuje się DPSN2021.  

Większe spółki giełdowe już teraz dysponują odpowiednimi budżetami, ludźmi oraz doświadczeniem, by skutecznie wprowadzić nowe zasady. Dla mniejszych – nowa strategia może stanowić wyzwanie.

Z pomocą przychodzą tu wyspecjalizowane platformy, takie jak SmallStepMatters.com, która pomaga firmom w stawianiu małych kroków w stronę odpowiedzialnego biznesu. Przy pomocy tego narzędzia zmiany w kierunku ESG będą znacznie łatwiejsze.

Dla mniejszych spółek – nowa strategia może stanowić wyzwanie

Właśnie w odpowiedzi na potrzeby małych firm, które stoją przed wyzwaniem wprowadzenia DPSN2021, zorganizowaliśmy Kongres Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, w którym udział wzięło aż 25% spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, by czerpać z wiedzy ekspertów oraz doświadczenia m.in. PZU, Santander Bank Polska, PKN Orlen, czy BNP Paribas

Czytaj także: GPW, EBOR i Steward Redqueen współpracują przy tworzeniu przewodnika po raportowaniu ESG

Czym grozi niezastosowanie się do nowych zasad?

GPW będzie monitorować sposób wypełniania regulacji. Weryfikowana będzie również jakość raportów – w oparciu o zasadę comply or explain (stosuj lub wyjaśnij). Niestosowanie przez spółkę Dobrych Praktyk będzie widoczne w sprawozdaniach. Uchybienia w tym zakresie będą wymagały wyjaśnień. Nowe Dobre Praktyki odzwierciedlają europejskie trendy i regulacje w obszarze corporate governance.

Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2021 roku. Tego dnia na stronie internetowej GPW zostanie udostępnione nowe narzędzie wizualizacyjne, pokazujące zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach. Dzięki platformom, takim jak SmallStepMatters.com raportowanie będzie przebiegało szybciej, będzie można także zaangażować pracowników we wspólne działanie.

Niestosowanie przez spółkę Dobrych Praktyk będzie widoczne w sprawozdaniach. Uchybienia w tym zakresie będą wymagały wyjaśnień

Regułom Dobrych Praktyk będą podlegać emitenci akcji notowanych na Głównym Rynku GPW. Giełda chce umożliwić inwestorom i analitykom przeglądanie oświadczeń w różnych wariantach, porównywanie spółek pod względem stosowania zasad, jak również ich liczby ogółem. Te informacje staną się więc jawne dla wszystkich zainteresowanych, w tym inwestorów, akcjonariuszy i mediów.

Victoria Iwanowska,

pomysłodawca i CEO Kongresu Dobrych Praktyk.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: