„Dobre prawo – sprawne rządzenie” rozpoczyna nabór

Samorząd

"Dobre prawo - sprawne rządzenie" to tytuł projektu, który realizuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Przedsięwzięcie ma polegać na organizacji szkoleń dla pracowników samorządowych. Nabór na szkolenia rozpocznie się 30 stycznia 2012 roku.

"Dobre prawo - sprawne rządzenie" to tytuł projektu, który realizuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Przedsięwzięcie ma polegać na organizacji szkoleń dla pracowników samorządowych. Nabór na szkolenia rozpocznie się 30 stycznia 2012 roku.

Pierszeństwo podczas kwalifikaci na szkolenia będą mieli pracownicy jednostek samorządowych, w których popełniono najwięcej błędów, podjęto najwięcej wadliwych decyzji. Samorządowe Kolegia Odwoławcze i Regionalne Izby Obrachunkowe wskazały 589 takich gmin i powiatów - są to urzędy, które najbardziej potrzebują pomocy.

Wzmocnienie potencjału tych instytucji doprowadzi ma do ujednolicenia standardów w zakresie stosowanych zasad techniki prawodawczej, poprawy jakości nadzoru nad aktami prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz poprawę jakości kontroli indywidualnych decyzji administracyjnych.

Projekt zakłada również wsparcie eksperckie dla strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, które wzmocni zdolność strony samorządowej Komisji do wypracowywania stanowisk popartych opiniami wybitnych ekspertów z dziedzin jakimi zajmuje się Komisja.

"Dobre prawo - sprawne rządzenie" zakłada działania zmierzające do zaktywizowania udziału przedstawicieli administracji samorządowej (Komitet Regionów) w polityce europejskiej. Realizacja zadania ma na celu przygotowanie przedstawicieli administracji samorządowej do skutecznego wpływania na kształt prawa unijnego. Istotną kwestią jest w tym kontekście umiejętne przełożenie potrzeb lokalnych i regionalnych na język prawa UE.

Szkolenia będą skladały się z dwóch bloków. Każdy będzie trwał 16 godzin. Blok pierwszy będzie przeznaczony dla wszystkich i będzie obejmował zagadnienia kodeksu postępowania administracyjnego oraz technik legislacyjnych. Drugi blok będzie blokiem specjalistycznym i będzie wybierany w zależności od preferencji zadaniowych uczestnika.

źródło: www.administracja.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: