Dobre prognozy

Finanse i gospodarka

Prognoza zamówień jest bardzo dobra wzrost przewiduje 44,9% importerów oraz 56,1% eksporterów nic więc dziwnego, iż 76,7% szefów tych firm przewiduje zyski w tym roku - odmiennego zdania jest tylko 4,8%.

Prognoza zamówień jest bardzo dobra wzrost przewiduje 44,9% importerów oraz 56,1% eksporterów nic więc dziwnego, iż 76,7% szefów tych firm przewiduje zyski w tym roku - odmiennego zdania jest tylko 4,8%.

7,1% zakłada, iż wynik finansowy będzie identyczny z tym, który osiągnięto na koniec 2013r. Pod względem wielkości przedsiębiorstw optymizm kreśli się następująco: duże przedsiębiorstwa prognozują wyższe zyski, aż w 80% przypadków, w średnich 37,5% oraz 39,2% małych firm.

Straty zakłada 6,7% największych firm związanych z handlem zagranicznym, 2,1% średnich i 6,9% najmniejszych.

Sytuacja wygląda inaczej jeśli spojrzeć tylko na wyniki po pierwszym półroczu 2014 r. Wzrost obrotów przewiduje 38,6%, spadek 14,1% a 38% spodziewa się podobnego wyniku jak w 2013 r.

Wzrost liczby zamówień zakłada 50% badanych a 30% spodziewa się ich na dotychczasowym poziomie. Żadna z dużych firm nie zakłada spadku ilości zamówień a małe firmy zakładają 12% spadek.

Na koniec przyjrzymy się planowanym inwestycjom. 40% firm eksportowych zakłada wzrost i odpowiednio 27,5% w firmach importowych. Identyczny poziom przewiduje 50% importerów i 35% eksporterów. Spadek inwestycji odnotujemy w 20% obu branż.

Na podstawie: AKCENTA

Udostępnij artykuł:

Dobre prognozy

Finanse i gospodarka

Prognoza zamówień jest bardzo dobra wzrost przewiduje 44,9% importerów oraz 56,1% eksporterów nic więc dziwnego, iż 76,7% szefów tych firm przewiduje zyski w tym roku - odmiennego zdania jest tylko 4,8%.

Prognoza zamówień jest bardzo dobra wzrost przewiduje 44,9% importerów oraz 56,1% eksporterów nic więc dziwnego, iż 76,7% szefów tych firm przewiduje zyski w tym roku - odmiennego zdania jest tylko 4,8%.

7,1% zakłada, iż wynik finansowy będzie identyczny z tym, który osiągnięto na koniec 2013r. Pod względem wielkości przedsiębiorstw optymizm kreśli się następująco: duże przedsiębiorstwa prognozują wyższe zyski, aż w 80% przypadków, w średnich 37,5% oraz 39,2% małych firm.

Straty zakłada 6,7% największych firm związanych z handlem zagranicznym, 2,1% średnich i 6,9% najmniejszych.

Sytuacja wygląda inaczej jeśli spojrzeć tylko na wyniki po pierwszym półroczu 2014 r. Wzrost obrotów przewiduje 38,6%, spadek 14,1% a 38% spodziewa się podobnego wyniku jak w 2013 r.

Wzrost liczby zamówień zakłada 50% badanych a 30% spodziewa się ich na dotychczasowym poziomie. Żadna z dużych firm nie zakłada spadku ilości zamówień a małe firmy 12%.

Na koniec przyjrzymy się planowanym inwestycjom. 40% firm eksportowych zakłada wzrost i odpowiednio 27,5% w firmach importowych. Identyczny poziom przewiduje 50% importerów i 35% eksporterów. Spadek inwestycji odnotujemy w 20% obu branż.

Na podstawie: AKCENTA

Udostępnij artykuł: