Dobre wyniki Banku BPH w II kw. br.

Z rynku

Zysk netto Banku BPH w II kw. br. wyniósł 68 mln zł. Znaczący wpływ miało na to rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., z którego przychód dla banku sięgnął 95 mln zł.

Zysk netto Banku BPH w II kw. br. wyniósł 68 mln zł. Znaczący wpływ miało na to rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., z którego przychód dla banku sięgnął 95 mln zł.

W II kw. br. w Banku BPH wzrosła sprzedaż kluczowych produktów - kredytów detalicznych i firmowych - do poziomu 2,5 mld zł, czyli o 6% w porównaniu z końcem II kw. 2015 r. Jednocześnie - m.in. dzięki transformacji sieci oddziałów - bank znacząco obniżył koszty. W trzech pierwszych miesiącach br. kontynuował zamykanie oddziałów, a w II kw. 40 oddziałów własnych przekształcił w placówki partnerskie. Zarządzanie nimi przekazano pracownikom banku na zasadach współpracy franczyzowej.

- Transformacja biznesowa, którą ogłosiliśmy pod koniec ubiegłego roku, przynosi pierwsze bardzo dobre rezultaty. Obniżyliśmy koszty działania banku i pracujemy nad utrzymaniem tego trendu - podkreśla Richard Gaskin, prezes zarządu Banku BPH. Koszty operacyjne w porównaniu z II kw. 2015 r. spadły o 17%.

Bank BPH - m.in dzięki bardzo dobrej jakości portfela kredytowego - utrzymuje niski, wynoszący 42 mln zł, poziom odpisów na utratę wartości. Całkowity koszt ryzyka wyniósł w II kw. br. 0,7%. Wskaźnik kredytów z utratą wartości spadł z 7,5% w I kw. do 7,3%. Całkowity współczynnik kapitałowy (TCR) na koniec II kw. wynosił 16,8% a wskaźnik Tier1 13,4%.

Zanim przejdziemy do omówienia działalności detalicznej i hipotecznej należy przypomnieć, iż tę pierwszą przejmie Alior Bank, zaś druga pozostanie w Grupie GE Capital. Dodajmy, że w I półroczu br. Bank BPH udzielił kredytów hipotecznych o wartości 206 mln zł - o 33% proc. więcej niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o działalność detaliczną, to w pierwszych sześciu miesiącach roku Bank BPH otworzył 42 tys. rachunków osobistych. Na koniec II kw. prowadził 491 tys. kont osobistych, o 8% więcej niż rok wcześniej.

W I półroczu br. bank sprzedał kredyty gotówkowe na kwotę 1036 mln zł, zaś wartość portfela brutto ukształtowała się na poziomie 4,4 mld zł - o 1% więcej niż w I kw. br. i o 12% więcej niż rok wcześniej. Bardzo dobre były również wyniki sprzedaży nowych i odnawianych limitów kredytowych. Osiągnęły one 2894 mln zł, czyli wzrosły o 27% w stosunku do I półrocza ub. roku. Klientom korporacyjnym bank udzielił kredytów na kwotę 2207 mln zł (wzrost o 41% wobec czerwca 2015 r. ), nowe limity wyniosły 708 mln zł (wzrost o 13%). W przypadku klientów z segmentu MŚP wartość udzielonych limitów spadła o 3% w porównaniu do końca II kw. ub. roku i wyniosła 687 mln zł.

Bank BPH kontynuował współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Portfelowej Linii Poręczeniowej oraz Portfelowej Linii Gwarancji de minimis. W ramach tej współpracy w I półroczu 2016 r. udzielił lub odnowił 1158 kredytów o łącznej wartości 266 mln zł. W kwietniu br. Bank BPH rozszerzył współpracę z BGK o możliwość udzielania gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla Rozwoju Innowacyjności MŚP (FG POIG).

Bank pozyskał nowych klientów faktoringowych, aktywnej współpracował również z dotychczasowymi, dzięki czemu suma wierzytelności (włączając faktoring odwrotny) nabytych w ciągu I półrocza 2016 r. osiągnęła wartość 1100 mln zł, czyli o 6% więcej niż rok wcześniej, obsłużono też 91 tys. faktur (o 28% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku). Tylko w II kw. br. obrót faktoringowy wyniósł 577 mln zł (o 1% więcej niż rok wcześniej i o 11% więcej niż w I kw. br.).

(ila, źródło: Bank BPH)

Udostępnij artykuł: