Dobre wyniki finansowe International Personal Finance za pierwsze półrocze 2011 r. Polska największym rynkiem IPF.

Finanse i gospodarka

Grupa International Personal Finance ogłosiła swoje wyniki za pierwsze sześć miesięcy roku 2011. Grupa kontynuuje swoją strategię zrównoważonego, długoterminowego rozwoju. Dobre wyniki w pierwszej połowie roku 2011 osiągnięto głównie dzięki wzrostowi wartości udzielonych pożyczek oraz ilości klientów, jak również dzięki poprawie warunków gospodarczych na rynkach, na których grupa IPF prowadzi swoją działalność.

Grupa International Personal Finance ogłosiła swoje wyniki za pierwsze sześć miesięcy roku 2011. Grupa kontynuuje swoją strategię zrównoważonego, długoterminowego rozwoju. Dobre wyniki w pierwszej połowie roku 2011 osiągnięto głównie dzięki wzrostowi wartości udzielonych pożyczek oraz ilości klientów, jak również dzięki poprawie warunków gospodarczych na rynkach, na których grupa IPF prowadzi swoją działalność.

Polska w dalszym ciągu jest największym rynkiem IPF i uzyskała bardzo dobre wynikiw pierwszej połowie roku 2011 kontynuując ciągłą poprawę obserwowaną w roku 2010.W pierwszej połowie roku 2011 Provident odnotował wzrost zysku w wysokości 10,8 mln GBP. Przyczynił się do tego stabilny wzrost liczby klientów oraz wartości udzielonych pożyczek, dobra spłacalność, lepsza jakość udzielonych pożyczek oraz ścisła kontrola kosztów.

Wyniki finansowe Provident Polska w pierwszym półroczu roku 2011:

 • Zysk brutto - 24,8 mln GBP (wobec 14,0 mln GBP w pierwszym półroczu 2010 r.).
 • Wartość udzielonych pożyczek - 157,8 mln GBP (wzrost o 15,9% w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r.).
 • Liczba aktualnie obsługiwanych klientów wyniosła 806 000 (wzrost o 5,8% w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r.).
 • Przychody - 138,2 mln GBP (wzrost o 13,3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 r.).
 • Utrata wartości należności od klientów - 47,9 mln GBP (spadek o 3% w stosunku do przychodów w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 r.)
 • Zwiększenie liczby przedstawicieli o ponad 500 osób (w porównaniu do pierwszej połowy
  2010 r., wzrost o 6%).

Wyniki finansowe IPF w pierwszym półroczu roku 2011:

 • Zysk brutto - 35,7 mln GBP (w stosunku do 30,5 mln GBP w pierwszym półroczu
  2010 r.).
 • Wartość udzielonych pożyczek - 406,4 mln GBP (wzrost o 14,2 % w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r.).
 • Liczba aktualnie obsługiwanych klientów wyniosła 2,288 mln (wzrost o 8,2% w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r.).
 • Przychody - 326,7 mln GBP (wzrost o 6,8% w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r.).
 • Utrata wartości należności od klientów - 98,5 mln GBP (spadek o 2% w stosunku do przychodów w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 r.).
 • Zysk brutto osiągnięty w Czechach i na Słowacji wyniósł 17,3 mln GBP (wobec 20,4 mln GBP w pierwszym półroczu 2010 r.).
 • Zysk brutto osiągnięty na Węgrzech wyniósł 1,7 mln GBP (wobec 1,5 mln GBP
  w pierwszym półroczu 2010 r.).
 • Strata brutto w Meksyku wyniosła 2,1 mln GBP (wobec zysku 0,7 mln GBP w pierwszym półroczu roku 2010 r.).
 • Zysk brutto osiągnięty w Rumunii wyniósł 0,5 mln GBP (wobec 0,2 mln GBP
  w pierwszym półroczu 2010 r.).

Pełna treść raportu wyników grupy IPF za pierwsze półrocze 2011 r. jest dostępna na stronie: www.ipfin.co.uk

Komentarz Johna Harnetta, dyrektora zarządzającego IPF:

"IPF ma jasną strategię zrównoważonego, długoterminowego rozwoju, którą realizuje. Wzrost wartości udzielonych pożyczek oraz liczby klientów jest dobry. Został on osiągnięty wraz z poprawą jakości pożyczek oraz wskaźnika kosztów do dochodów. Gospodarki na rynkach, na których prowadzimy działalność, osiągają satysfakcjonujące wyniki. Jesteśmy przekonani, że IPF jest na dobrej drodze do dostarczenia dobrych wyników rocznych. Istnieje jednakże ryzyko, że obecne trudności na innych, bardziej rozwiniętych rynkach, szczególnie w Europie, mogą mieć negatywny wpływ na nasze rynki. Dlatego też uważnie monitorujemy warunki gospodarcze i utrzymujemy ostrożny poziom parametrów w naszych systemach zarządzania ryzykiem kredytowym, które jak wiemy z doświadczenia mogą być bardzo szybko dostosowane, aby zareagować na niekorzystne zmiany warunków ekonomicznych".

Udostępnij artykuł: