Dobre wyniki grupy Banku Millennium

Z rynku

Zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszej połowie 2017 roku wyniósł 314 mln zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła do 1,56 mln (od początku roku wzrost o 65 tys.). Zysk netto w drugim kwartale osiągnął 173,6 mln zł (wzrost o 24% kw./kw.).

Zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszej połowie 2017 roku wyniósł 314 mln zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła do 1,56 mln (od początku roku wzrost o 65 tys.). Zysk netto w drugim kwartale osiągnął 173,6 mln zł (wzrost o 24% kw./kw.).

Jak podano, wyniki można uznać za jeszcze lepsze w porównaniu z takim samym okresem minionego roku jeśli uwzględni się wpływ zdarzeń jednorazowych takich jak między innymi: transakcji VISA w II kw. 2016 roku i korekta składki rocznej na BFG w wysokości 46,4 mln zł z której 43,9 mln zł zaksięgowano w I kw. 2017 roku. Jak podkreślił Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium przy takim ujęciu półroczny zysk netto jest wyższy niż przed rokiem o 35%. Bank Millennium znajduje się w czołówce największych banków w Polsce, a rentowność kapitału (ROE) wynosi 8,9% i rośnie (w 2 kwartale o 9,6%). Współczynnik kosztów do dochodów wynosi 46,3%.Oceniając wyniki grupy Banku Millennium warto zwrócić uwagę, że przychody operacyjne Grupy osiągnęły w pierwszej połowie 2017 roku wartość 1,2 mld zł. Bez jednorazowych przychodów i opłat, stanowiłoby to wzrost o 13,4% rok do roku. Koszty ogółem wyniosły 561,2 mln zł, co oznacza 1,5%. wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2016 roku. Można się zastanawiać czy jest wynik większej presji na wzrost płac jaki obserwuje się obecnie w całej gospodarce. Zdaniem prezes Joao Bras Jorge, wzrost kosztów osobowych będzie stałą tendencją, ale nie budzi to niepokoju jeśli wiąże się z dobrymi wynikami. Skonsolidowany kapitał własny Grupy wzrósł o 9,2% r/r do poziomu ponad 7,3 mld zł, a skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy wynoszący 18% utrzymywał się powyżej wymogów regulacyjnych.

Jak podaje Bank, wzrost liczby aktywnych klientów indywidualnych o 65 tys. ma być po części efektem uruchomienia programu rekomendacji „Lubię to polecam”, w którym do końca czerwca zarejestrowało się ponad 72 tys. klientów. Według badania TNS Zoom Finanse za 2016 rok Bank Millennium ma najwyższy wskaźnik rekomendacji NPS = 34 wśród banków komercyjnych w Polsce. W przypadku kredytów hipotecznych, tylko w drugim kwartale, sprzedaż wyniosła 628 mln zł i jest to skokowy przyrost o 148% rok do roku. Bank odnotował wzrost funduszy klientów indywidualnych o 9,6% rok do roku, głównie poprzez zwiększenie o 28,4% wartości środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych. Na koniec czerwca 2017 roku sprzedaż produktów inwestycyjnych wyniosła 8,2 mld zł i w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku wzrosła o 21%.Z dodatkowych informacji z pierwszego półrocza, można wymienić udostępnienie przedsiębiorcom pakietu usług rozliczeniowych w juanach chińskich. Podpisanie umowę z BGK w ramach której udostępniono gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w złotych w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”. Bank, jako jeden z pierwszych w Polsce, udostępnił możliwość zakładania „Profilu Zaufanego” przy pomocy  serwisu internetowego Millenet. Jak również kontynuował prace nad rozwojem systemu bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw w tym wprowadzono funkcjonalność automatycznego tworzenia raportów JPK_WB (Jednolity Plik Kontrolny). Jak stwierdził Joao Bras Jorge, Bank Millennium ma nadal inwestować w struktury cyfrowe. W październiku zostanie uruchomiona cyfrowa platforma inwestycyjna (pracownicy banku mają ją testować już od września). Od ubiegłego roku klienci Banku mogą korzystać z płatności mobilnych w technologii HCE powiązanych z kartami Mastercard. Niedługo będzie to również dotyczyło kart Visa. W tym przypadku będzie to karta w pełni wirtualna (nie trzeba zamawiać nowej karty).

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: