Dobre wyniki PZU

Finanse i gospodarka

W pierwszym półroczu 2011 r. grupa PZU uzyskała 7,67 mld zł przypisu składki, wobec 7,29 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,55 mld zł, co oznacza wzrost o 32,7 proc. w porównaniu z I półroczem 2010 r.

Spółka majątkowa odnotowała po sześciu miesiącach br. wzrost przypisu o 6,8 proc. do 4,34 mld zł. Zwiększono sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych (o ponad 10 proc.), mieszkaniowych (o 5,8 proc.), budynków (o 24 proc.) oraz kopalń (o 347 proc.). Z kolei spółka życiowa zebrała składkę rzędu 3,33 mld zł, czyli o 3,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost wynikał w porównywalnym stopniu z rozwoju ubezpieczeń grupowych (wzrost o 3,3 proc.) oraz indywidualnych (o 3,2 proc.).

– Wzrost przypisu składki, dalsza poprawa rentowności oraz spadek kosztów administracyjnych, wynikający z kontynuacji procesów restrukturyzacyjnych, to fakty, które z pewnością ucieszą inwestorów – podsumowuje Andrzej Klesyk, prezes PZU. – Klienci PZU również mają powody do zadowolenia, stale rozwijamy ofertę PZU Pomoc, unowocześniamy sieć placówek, wdrażamy nowe produkty – dodaje Andrzej Klesyk.

Grupa PZU wypłaciła o 102,6 mln zł odszkodowań i świadczeń netto mniej niż rok wcześniej. Spadek wynika przede wszystkim z braku szkód spowodowanych opadami śniegu oraz powodziami w segmencie ubezpieczeń majątkowych.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: