Dobre wyniki, więcej depozytów, wysoki współczynnik wypłacalności – SKOK Wołomin w I półroczu 2014 r.

Bankowość

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie - druga pod względem wielkości Kasa w Polsce - zamknęła pierwsze półrocze 2014 r. zyskiem w wysokości 32, 6 mln zł. Co istotne dla członków Kasy, współczynnik wypłacalności kształtuje się na bardzo wysokim poziomie: na dzień 30 czerwca br. wynosił 7,99% (dla porównania, na koniec 2013 r. wynosił 5,44%).

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie - druga pod względem wielkości Kasa w Polsce - zamknęła pierwsze półrocze 2014 r. zyskiem w wysokości 32, 6 mln zł. Co istotne dla członków Kasy, współczynnik wypłacalności kształtuje się na bardzo wysokim poziomie: na dzień 30 czerwca br. wynosił 7,99% (dla porównania, na koniec 2013 r. wynosił 5,44%).

W porównaniu z zatwierdzonymi przez biegłego rewidenta danymi na dzień 31.12.2013, zwiększyła się suma depozytów i kwota kapitałów własnych. Te dane potwierdzają mocną i stabilną sytuację SKOK Wołomin oraz dobre perspektywy dla dalszego rozwoju instytucji.

Tzw. suma bilansowa (łączna wielkość aktywów Kasy) na koniec czerwca br. wynosiła 3,1 mld zł - dla porównania, 31.12.2013 było to 2,8 mld zł. O ponad 200 mln zł zwiększyła się w ciągu sześciu miesięcy suma depozytów - do 2,7 mld zł. Łączna kwota pożyczek na dzień 30 czerwca wynosiła 2,4 mld zł. Kapitały własne wołomińskiego SKOK wzrosły w pierwszym półroczu 2014 r. z 201,4 do 236,2 mln zł. Wynik finansowy SKOK Wołomin za pierwsze półrocze to 32,6 mln zł.

- SKOK Wołomin należy nie tylko do największych, ale też najbardziej stabilnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - podkreśla Prezes Zarządu SKOK Wołomin Mariusz Gazda. - Mamy za sobą kolejne półrocze dobrych wyników. Coraz więcej osób powierza nam swoje pieniądze, rośnie także zainteresowanie pożyczkami, oferowanymi na naprawdę atrakcyjnych warunkach.

Prezes Gazda podkreśla, że SKOK Wołomin cały czas rozszerza swoją ofertę. W drugim kwartale br. wystartowała oferta dla podmiotów z tzw. trzeciego sektora (fundacji, stowarzyszeń, parafii, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Cieszy się ona sporym zainteresowaniem.

- Wyniki - zarówno te za zeszły rok, zatwierdzone przez biegłego rewidenta, jak i wyniki za pierwsze półrocze 2014 r. - są najlepszym argumentem, że warto być członkiem naszej Kasy - ocenia Mariusz Gazda. - Atrakcyjna oferta plus bezpieczeństwo powierzonych środków to wizytówka SKOK Wołomin.

Źródło: SKOK Wołomin

Udostępnij artykuł: