Dobry klimat do inwestowania

Finanse i gospodarka

Jak wynika z danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), w Polsce od dłuższego czasu utrzymuje się dobry klimat do inwestowania. W 2015 roku Agencja odnotowała zagraniczne inwestycje o łącznej wartości 766,9 mln EUR, dające zatrudnienie ponad 9 tys. pracowników1. Również polskie firmy chętnie inwestują - nie tylko na rodzimym podwórku.

Jak wynika z danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), w Polsce od dłuższego czasu utrzymuje się dobry klimat do inwestowania. W 2015 roku Agencja odnotowała zagraniczne inwestycje o łącznej wartości 766,9 mln EUR, dające zatrudnienie ponad 9 tys. pracowników1. Również polskie firmy chętnie inwestują - nie tylko na rodzimym podwórku.

Rosnąca produkcja przemysłowa i eksport, wzrost zatrudnienia, dobre wskaźniki wyprzedzające, niska inflacja i dobre prognozy PKB Polski - wszystko to sprawia, że firmy myślą o inwestycjach. Dotyczy to zarówno nowych przedsięwzięć (greenfield), jak i obszaru fuzji i przejęć (M&A).

Jak wynika z danych PAIiIZ2, zagraniczni inwestorzy doceniają przede wszystkim stabilnie rozwijającą się gospodarkę, duży  -  i wciąż nienasycony - rynek wewnętrzny, któremu sprzyja rosnąca konsumpcja, dobrze wykształconą i znająca języki obce kadrę, konkurencyjne koszty pracy, korzystną lokalizację na mapie Europy, szybko rozwijającą się infrastrukturę transportową oraz przynależność do Unii Europejskiej - gwarantującą standardy UE. Co ważne - inwestycje zagraniczne w Polsce są coraz bardziej zaawansowane, coraz częściej mamy do czynienia nie tylko z "prostymi" inwestycjami produkcyjnymi, ale też inwestycjami w takich obszarach, jak badania i rozwój (R&D), projekty innowacyjne czy zaawansowane technologicznie (np. branża lotnicza).

Z kolei krajowe firmy, chcąc rosnąć i dalej się rozwijać, coraz częściej nie tylko stawiają na eksport, ale też aktywnie wychodzą na zagraniczne rynki, przejmując inne podmioty. Z danych GUS wynika, że na koniec 2014 roku polskie firmy miały przeszło 3,7 tys. zagranicznych spółek - córek.

- Jako bank finansujący inwestycje firm, w tym transakcje fuzji i przejęć, widzimy na tym rynku wyraźne ożywienie. Branże, w których dochodzić będzie w najbliższym czasie najczęściej do fuzji i przejęć to naszym zdaniem budownictwo, przemysł motoryzacyjny, chemiczny, opakowaniowy, technologia i telekomunikacja czy metale, mówi Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska S.A.

Potwierdzają to dane firmy Ernst & Young, która w swoim raporcie poświęconym rynkowi fuzji i przejęć w Europie Centralnej oraz Południowo-Wschodniej w roku 2015 wymienia branżę IT, przemysł wytwórczy i usługowy jako branże o największej aktywności w zakresie przejęć, jednocześnie pozycjonując Polskę na 2. miejscu w tym regionie, jeśli chodzi o liczbę przejęć w roku 20153. Według danych firmy doradczej CMS, w Polsce w roku 2015 zawarto 346 transakcji M&A, o łącznej wartości 6,3 mld EUR4.

Z przeprowadzonego przez DNB Bank Polska sondażu wśród kadry kierowniczej dużych firm wynika, że przed podjęciem ostatecznej decyzji o przejęciu najważniejsze dla przedsiębiorców jest badanie due dilligence dotyczące rynku, na którym działa firma będąca obiektem zainteresowania (38 proc. wskazań), a w dalszej kolejności badanie standingu finansowego (31 proc.). Z kolei przy analizie efektywności przejęcia i połączenia z inną firmą najważniejsze elementy to efektywność związania z produkcją, łańcuchem dostaw i sprzedażą (36 proc. wskazań), a dopiero w dalszej kolejności: zysk na kapitale własnym (24 proc.) czy marża EBITDA (21 proc.).

Przedsiębiorcy zwracają ponadto uwagę, że nie wolno zapominać o ryzykach w postaci np. regulacji prawnych (vide: sytuacja na rynku energetyki wiatrowej), rozwiązań podatkowych (handel), a także czynników zewnętrznych (np. sytuacja w Rosji czy pogarszająca się koniunktura w Chinach). Jeszcze inne ryzyka zaobserwować można na poziomie mikro. Z raportu "Kierunki 2016. Polska w pułapce średniego dochodu" opublikowanego w lutym przez Bank DNB i Deloitte wynika, że w Polsce są sektory radzące sobie bardzo dobrze, ale stanowią one jedynie 10 proc. PKB. Na przeciwległej szali są branże, w których efektywność jest słaba - i jest to aż 40 proc. PKB. Pośrodku znajdują się branże radzące sobie wciąż  nieźle, ale w tym przypadku dynamika wykazuje tendencję malejącą.

1 Szersze informacje: PAiZ, Podsumowanie 2015: więcej miejsc pracy, 29.12.2015; http://www.paiz.gov.pl/20151229/podsumowanie_2015
2 Źródło: Dariusz Karwowski, "Najnowsze trendy inwestycyjne w sektorze produkcyjnym", Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych", DNB Bank Polska SA, "Spotkanie liderów rynku wytwórczego", 7 kwietnia 2016
3 Źródło: “M&A Barometer 2015. Central and Southeast Europe", Ernst & Young, 2016.  
4 Źródło: “Emerging Europe M&A Report 2015/16", CMS Legal Services, 2016.

Katarzyna Żądło
Rzecznik prasowy 
DNB Bank Polska

Udostępnij artykuł: