Dobry wynik Grupy Open Finance

Finanse i gospodarka

Szybkie reakcje na zmiany rynkowe oraz dobra dywersyfikacja spółek w Grupie przyczyniły się do zamknięcia przez Open Finance czterech kwartałów minionego roku z dobrym wynikiem. Zysk netto wypracowany przez Grupę w 2012 roku jest o 37 proc. wyższy (w porównaniu do 2011 roku) i wynosi 123,2 mln zł.

Szybkie reakcje na zmiany rynkowe oraz dobra dywersyfikacja spółek w Grupie przyczyniły się do zamknięcia przez Open Finance czterech kwartałów minionego roku z dobrym wynikiem. Zysk netto wypracowany przez Grupę w 2012 roku jest o 37 proc. wyższy (w porównaniu do 2011 roku) i wynosi 123,2 mln zł.

Budujemy strategię firmy z wieloletnim wyprzedzeniem uwzględniając w tym także czasowe, niekorzystne warunki na poszczególnych rynkach, jak choćby te, panujące obecnie na rynku kredytów hipotecznych - mówi Krzysztof Spyra, prezes Open Finance S.A. Jesteśmy liderem m.in. dlatego, że nie koncentrujemy się wyłącznie na sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych; nasza Grupa to też pośrednictwo w nieruchomościach (Home Broker), fundusze inwestycyjne (Open Finance TFI)  i prężnie rozwijające się ubezpieczenia (Open Life) - dodaje prezes.

O 10 proc. wzrosły w Grupie przychody z pośrednictwa (licząc rok do roku) i przekroczyły 450 mln zł, przy czym widoczny wzrost nastąpił w segmencie produktów inwestycyjnych oraz w segmencie pośrednictwa nieruchomości.

W zeszłym roku w Grupie Open Finance nadal największe przychody z pośrednictwa generowała sprzedaż kredytów (44 proc. przychodów) i planów regularnego oszczędzania (31 proc. przychodów). Sprzedaż produktów regularnego oszczędzania wzrosła (w stosunku do 2011 r.) o 14 proc. pod względem wartości zamkniętych za pośrednictwem Grupy wniosków.

W zeszłym roku nastąpił natomiast dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych.

Z bardzo dobrym wynikiem rok 2012 r. zamknęła spółka Open Life S.A. Wynik finansowy netto (wg. MSR) ubezpieczyciela wyniósł 44,3 mln zł. Firma notuje systematyczny przyrost przypisu składki - na koniec grudnia wyniósł on 3 333 mln zł, co oznacza wzrost o 430 proc. rok do roku. Liczba zawartych ubezpieczeń przekroczyła 174 tysiące.

Także w grupie Home Broker Nieruchomości zysk netto wzrósł o 205 proc. - z kwoty niecałych 21 mln zł (w 2011 r.) do ponad 61 mln zł.

Priorytetem Grupy jest budowanie i utrzymanie długofalowej relacji z klientem. W tym celu wprowadzane są w naszych spółkach zmiany proklienckie, które zapewnią też pełną zgodność naszych usług i produktów z nowymi wytycznymi i rekomendacjami organów nadzoru oraz z dobrymi praktykami obowiązującymi na rynku usług finansowych.

Obecnie w Polsce znajdują się 222 oddziały Open Finance i Home Broker.

Magda Żandarowska
Open Finance S.A.

Udostępnij artykuł: