Dobrze sprzedali

Finanse i gospodarka

2013 był dobrym rokiem dla Grupy Open Finance, która poza doradztwem finansowym i pośrednictwem w nieruchomościach świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń.

2013 był dobrym rokiem dla Grupy Open Finance, która poza doradztwem finansowym i pośrednictwem w nieruchomościach świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń.

Priorytetem prowadzonej przez Grupę działalności jest budowanie i utrzymanie długofalowej relacji z klientem. Grupa Open Finance nieustannie podnosi standardy świadczonych usług, zapewniając pełną ich zgodność z nowymi wytycznymi i dobrymi praktykami rynku.

W 2013 roku Grupa Open Finance pośredniczyła w udzieleniu kredytów hipotecznych o wartości prawie 5.000 mln zł i przeprowadziła o 10 % więcej transakcji na runku nieruchomości w porównaniu do 2012 roku. Ponadto sprzedała sześciokrotnie więcej kredytów gotówkowy, a wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych wzrosła do 7.200 mln zł w stosunku do 2012 roku.

kuhn.maurycy.open.finance.01.250x162Po raz kolejny czerpiemy korzyści z konsekwentnego wykorzystania synergii naszych spółek z Grupy - mówi Maurycy Kühn, prezes Open Finance. Widzimy ożywienie na rynku nieruchomości, ale także w zakresie produktów inwestycyjno-oszczędnościowych. Nasi klienci są coraz bardziej aktywni na tym polu, choć nadal jeszcze preferują raczej bezpieczne formy lokowania kapitału - dodaje prezes.

W aspekcie oszczędzania i inwestowania największym zainteresowaniem klientów Grupy cieszyły się depozyty bankowe (6.410 mln zł). Wartość zrealizowanych inwestycji za pośrednictwem lokat strukturyzowanych, obligacji i funduszy wzrosła o 7 proc. (718 mln zł) w porównaniu do 2012 roku.
140116.wyniki.of

Źródło: Open Finanse na podstawie "Pomyślny rok 2013 na rynku nieruchomości"

up

Udostępnij artykuł: