Dobrze, że nie będzie testu przedsiębiorcy

Komentarze ekspertów

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, powiedziała, że rząd nie będzie się zajmował tzw. testem przedsiębiorcy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to słuszna decyzja. Nowe regulacje, które miały oddzielić prawdziwych przedsiębiorców od osób pozornie samozatrudnionych, niczego by nie zmieniły i byłyby powszechnie obchodzone.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, powiedziała, że rząd nie będzie się zajmował tzw. testem przedsiębiorcy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to słuszna decyzja. Nowe regulacje, które miały oddzielić prawdziwych przedsiębiorców od osób pozornie samozatrudnionych, niczego by nie zmieniły i byłyby powszechnie obchodzone.

Jeremi Mordasewicz z #KonfederacjaLewiatan: test przedsiębiorcy niczego by nie zmienił i byłby powszechnie obchodzone #przedsiębiorcy @LewiatanTweets

Cieszymy się, że rząd odstąpił od tego pomysłu. Podkreślaliśmy, że oddzielenie osób pracujących na własny rachunek, czyli przedsiębiorców, od pracowników etatowych w praktyce jest niezwykle trudne, czy wręcz niemożliwe. Jak sprawdzić bowiem setki tysięcy umów zawieranych rocznie przez osoby samozatrudnione? Jak odsiać osoby pozornie samozatrudnione od osób rzeczywiście prowadzących działalność gospodarczą?  Wystawianie faktur tej samej firmie nie musi oznaczać, że ktoś nie jest przedsiębiorcą. Regulacje prawne, które zaproponował resort finansów niewiele by zmieniły i byłyby tak samo obchodzone jak przepisy kodeksu pracy, który już obecnie definiuje, że praca wykonywana  pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i  w czasie przez niego wskazanym, nie jest samodzielną działalnością gospodarczą, lecz pracą etatową.Czytaj także: Poszukiwanie pieniędzy u przedsiębiorców >>>

Cieszymy się, że resort przedsiębiorczości chce rozmawiać o przestrzeganiu regulacji dotyczących samozatrudnienia w  Radzie Dialogu Społecznego, ponieważ  my również  jesteśmy zainteresowani, aby wypracować skuteczne zasady egzekwowania już obowiązującego prawa w zakresie samozatrudnienia i zapewnić uczciwą konkurencje na rynku pracy. 
Udostępnij artykuł: