Dodatkowe 45 ml euro dla samorządu województwa kujawsko-pomorskiego

Samorząd

Dodatkową kwotę 45 mln euro otrzyma samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Kwota zostanie przyznana w ramach programu regionalnego za bardzo sprawne i skuteczne wdrażanie różnych projektów w ostatnich latach.

Dodatkową kwotę 45 mln euro otrzyma samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Kwota zostanie przyznana w ramach programu regionalnego za bardzo sprawne i skuteczne wdrażanie różnych projektów w ostatnich latach.

Według marszałka województwa - Piotra Całbeckiego - nagroda jest zasługą z jednej strony ludzi pracujących w departamentach wdrażania RPO i rozwoju regionalnego, z drugiej wszystkich tych, którzy przygotowują projekty i odpowiadają za organizację inwestycji w terenie.

Na kwotę 45 mln euro składają się fundusze z krajowej rezerwy wykonania w wysokości 36,4 mln euro oraz środki dostosowania technicznego - 8,6 mln euro. 60 proc. z 45 mln euro zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe. Środki będą rozdysponowane w postępowaniach konkursowych o dofinansowanie projektów.

Pierwszy konkurs, w którym pula środków wyniesie 4 mln euro będzie przeznaczony dla samorządów miast na prawach powiatu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza. Miasta te zarządzają drogami wojewódzkimi, które znajdują się w ich obrębie.

Wstępne procedury konkursowe zakładają, że każdy beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi wojewódzkiej w granicach miasta. Warunkami koniecznymi będzie posiadanie przez beneficjenta zgody na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji oraz wkład własny, który musi stanowić co najmniej połowę kosztów inwestycji.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: