Dodatkowe 47,5 mld euro w ramach przeciwdziałania COVID-19, jest porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady

Gospodarka

Parlament Europejski i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 47,5 mld euro w celu złagodzenia bezpośrednich skutków kryzysu COVID-19, poinformował Parlament. Środki te mają być wydatkowane w latach 2021-2023.

Napis COVID-19 na tle flagi Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/Ser

Parlament Europejski i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 47,5 mld euro w celu złagodzenia bezpośrednich skutków kryzysu COVID-19, poinformował Parlament. Środki te mają być wydatkowane w latach 2021-2023.

REACT-EU zapewni 47,5 mld euro w ciągu najbliższych dwóch lat. Środki zostaną udostępnione za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE, z których 37,5 mld euro zostanie przeznaczone w roku 2021 r. i 10 mld euro w 2022 r.

"Konkretne przedsięwzięcia będą kwalifikować się do finansowania z REACT-EU od 1 lutego 2020 r. Ponadto kraje UE będą mogły z nich korzystać do końca 2023 r., a nie - jak wcześniej proponowała Komisja - do końca 2022 r." – czytamy w komunikacie.

Środki zostaną przydzielone zgodnie z zasadą partnerstwa

Środki zostaną przydzielone zgodnie z zasadą partnerstwa, włączone w ten proces zostaną władze lokalne i regionalne, a także właściwe organy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie i partnerów społecznych, podano także.

Z ustaleń między Radą a Parlamentem wynika, że 0,35% środków ma trafić na wsparcie techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich poważnie dotkniętych pandemią COVID-19 oraz tych, które mogą mieć trudności z przygotowaniem programów. Inwestycje mają koncentrować się na sektorach najbardziej dotkniętych skutkami ekonomicznymi pandemii. Poziom prefinansowania ma wynosić 11% dodatkowych zasobów alokowanych na programy na rok 2021.

Państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć część dodatkowych środków na Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz programy transgraniczne (INTERREG). W przypadku regionów najbardziej oddalonych zostanie przyznana kwota 30 euro na mieszkańca.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Bardziej szczegółowy podział środków ma zostać określony przez Komisję w drodze aktów wykonawczych w późniejszym okresie.

Aby rozporządzenie w tej sprawie mogło wejść w życie musi zostać poparte przez Parlament i Radę, a następnie zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: