Dodatkowe przychody banku ukryte w sieci bankomatów

Finanse i gospodarka

Banki weryfikują swoje podejście do korzystania z usług bankomatowych. Tocząca się dyskusja zmierza do podniesienia obecnych opłat lub wprowadzenia nowych, które pozwolą bankom na zwiększenie przychodów. Szansą na dodatkowe zyski jest wprowadzenie do własnych sieci bankomatów usługi DCC, czyli wypłaty w walucie karty i zatrzymanie po stronie banku - właściciela bankomatu dodatkowej prowizji. 

Z dodatkowej funkcjonalności korzystają posiadacze zagranicznych kart płatniczych wypłacający pieniądze w Polsce. Z danych First Data Polska wynika, że wśród klientów, którym zaoferowano taką możliwość, ponad 60 proc. skorzystało z usługi. Z DCC najczęściej korzystają osoby ze strefy euro, krajów skandynawskich oraz Wielkiej Brytanii.

Usługa dynamicznego przewalutowania (DCC – Dynamic Currency Conversion), skierowana do osób posługujących się kartami płatniczymi wydanymi w obcych walutach, cieszy się duża popularnością w punktach handlowo-usługowych, w których oferowana jest od kilku lat poprzez terminale płatnicze. Zainteresowanie obcokrajowców możliwością dokonywania transakcji we własnej walucie motywowane jest wymiernymi korzyściami. Dokonując płatności za towary lub usługi z wykorzystaniem usługi DCC, klient zna finalną kwotę obciążenia rachunku już w momencie dokonywania transakcji. Analogicznie w przypadku skorzystania z bankomatu, przy wypłacie pieniędzy posiadacz karty informowany jest o ostatecznej kwocie obciążenia przed sfinalizowaniem transakcji, a jej wysokość pozostaje niezmienna niezależnie od późniejszych wahań kursów.

Wymierne korzyści dla banków i konsumentów
Wprowadzenie do własnej sieci bankomatów usługi DCC niesie ze sobą wiele zalet. Do najważniejszych z nich należą:

  • Zysk – dzięki wprowadzeniu usługi dynamicznego przewalutowania bank, jako agent rozliczeniowy zyskuje możliwość generowania dodatkowych przychodów z prowizji za przewalutowanie transakcji. Zwiększa to również opłacalność prowadzenia sieci bankomatowej.
  • Stabilność – podczas dokonywania transakcji klient uzyskuje informację o ostatecznej kwocie, którą zostanie obciążone jego konto, dzięki czemu nie jest narażony na późniejsze wahania kursów walut.
  • Powszechność – usługa dynamicznego przewalutowania jest dostępna na większości rynków zagranicznych, co sprawia, że cieszy się dużą popularnością wśród obcokrajowców.

Klienci wybierają DCC
Z danych First Data Polska wynika, że wśród klientów, którzy w momencie wypłaty z bankomatu otrzymali wybór skorzystania z usługi DCC lub zwykłej wypłaty środków, ponad 60 proc. osób zdecydowało się na dynamiczne przewalutowanie i lepszą kontrolę nad własnymi finansami. Oznacza to zatrzymanie prowizji za przewalutowanie po stronie właściciela bankomatu oferującego DCC. Instytucje posiadające własne sieci bankomatów, decydując się na rozszerzenie swojej oferty o usługę dynamicznego przewalutowania, gwarantują także dodatkową wartość dla posiadaczy kart wydanych za granicą – dzięki DCC klient posługujący się kartą wydaną w obcej walucie otrzymuje jasną informację o wysokości obciążenia rachunku już w momencie dokonywania transakcji.

Czas na wprowadzanie dodatkowych usług
Obecnie First Data Polska oferuje DCC w sieci 1155 bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB-Bank S.A.) dla 7 najpopularniejszych walut. Usługa dynamicznego przewalutowania może zostać wprowadzona także do banków, których bankomatami nie zarządza First Data. Co istotne, wprowadzenie nowego rozwiązania nie powoduje wydłużenia czasu trwania transakcji i jest tak samo bezpieczne jak wypłata gotówki w krajowej walucie.

Źródło: First Data Polska

Udostępnij artykuł: