Dodatkowe wsparcie dla byłych i obecnych uczestników programu Polska Bezgotówkowa

Bezgotówkowo / Multimedia

Mieczysław Groszek
Fot. aleBank.pl

O wsparciu dla obecnych i byłych uczestników programu Polska Bezgotówkowa dotkniętych skutkami COVID19 rozmawiamy z dr Mieczysławem Groszkiem, prezesem Fundacji Polska Bezgotówkowa.

#MieczysławGroszek: Mamy program wsparcia dla drugiej grupy przedsiębiorców, którzy już wyszli z programu #PolskaBezgotówkowa i są zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem terminali @bezgotowkowa

Robert Lidke: Czy Fundacja Polska Bezgotówkowa zaobserwowała w ostatnim czasie w związku z pandemią koronawirusa  spadek liczby transakcji na terminalach dostarczonych przedsiębiorcom w ramach programu Fundacji, a może nawet na niektórych urządzeniach w ogóle nie było transakcji?

Mieczysław Groszek:  Rzeczywiście mamy do czynienia z obydwiema sytuacjami.  Widzimy spadek rejestrowanych transakcji  u wielu akceptantów, a nawet całkowity ich brak. To zależy od branż, w których działają akceptanci. Np. w hotelach i restauracjach liczba przyjętych płatności na terminalach jest bliska zera.

Osoby, które używają terminali płatniczych w ramach programu Polska Bezgotówkowa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z posiadaniem terminala, także wtedy kiedy nie rejestrują  żadnych transakcji?

Jeśli są to przedsiębiorcy, którzy aktualnie znajdują się w naszym programie to rzeczywiście nie ponoszą kosztów związanych z posiadaniem terminala płatniczego. W ramach programu to Fundacja przez 12 miesięcy ponosi te koszty.

Jednak Polska Bezgotówkowa monitoruje także terminale, które zostały zainstalowane w ramach programu, ale upłynęło już 12 miesięcy od ich zainstalowania.  Co oznacza, że wyszły już ze strefy darmowej i przeszły do strefy komercyjnej, a to nas bardzo cieszy.

To jest bowiem realizacja naszego celu, którym jest rozbudowa infrastruktury do płatności bezgotówkowych i upowszechnianie płatności bezgotówkowych.

Mogę powiedzieć, że już ponad połowa terminali objętych programem trafiła do strefy komercyjnej.  Akceptanci działający w usługach i handlu nadal używają terminali, i to jest najlepszy dowód na to, że posiadanie tego typu urządzeń jest dla nich opłacalne.

Czy Fundacja w jakiś sposób zamierza pomóc w czasie pandemii tym przedsiębiorcom, którzy za chwilę wyjdą z programu, a także tym, którzy w nim kiedyś byli?

Mamy dwa programy wsparcia. Pierwszy dla przedsiębiorców, którym do końca uczestnictwa w programie zostały trzy miesiące lub mniej. W tej grupie znajduje się kilkanaście tysięcy osób.

Akceptantów znajdujących się w trzymiesięcznym okresie przed zakończeniem programu objęliśmy specjalnym monitoringiem.  Chodzi nam o to, aby w tym krytycznym momencie przedsiębiorcy nie podejmowali pochopnie decyzji o rezygnacji z terminala. 

Przedsiębiorcom znajdującym się w tym końcowym okresie trwania programu zaproponowaliśmy dotację, polegającą na przedłużeniu okresu darmowego korzystania z terminala płatniczego.

Mamy też program wsparcia dla drugiej grupy przedsiębiorców, którzy już wyszli z programu Polska Bezgotówkowa i są zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z  użytkowaniem terminali. To jest bardzo duża grupa akceptantów. 93 procent z tych osób, które zainstalowały urządzenia płatnicze korzystając z pomocy Polski Bezgotówkowej zdecydowało się nadal korzystać z terminali.

Jednak przedsiębiorcy ci nagle zderzyli się z sytuacją, której nikt nie mógł przewidzieć – z pandemią koronawirusa.

W tym przypadku też chodzi nam o to aby przedsiębiorcy nie podjęli pochopnie decyzji o rezygnacji w przyjmowania płatności bezgotówkowych.

Tej grupie też zaproponowaliśmy jednomiesięczny okres sfinansowania kosztów związanych z użytkowaniem terminala mimo, że nie są już w naszym programie.

Tę akcję przeprowadzamy wspólnie z agentami rozliczeniowymi. Przedsiębiorca będzie miał sfinansowany koszt terminala jeśli jego agent rozliczeniowy dołoży  akceptantowi co najmniej tyle samo środków co deklaruje Fundacja. 

My ten wspólny program nazywamy retencją terminali. Jego celem jest utrzymanie na rynku jak największej liczby urządzeń. Do programu wsparcia przystąpiło już pięciu największych agentów rozliczeniowych.

Jeśli jakiś przedsiębiorca, który nie jest już w programie Fundacji, chciałby skorzystać z pomocy w sfinansowaniu kosztu utrzymania terminala to gdzie powinien się zgłosić?

Przedsiębiorca, który był kiedyś w programie Polska Bezgotówkowa powinien zwrócić się do tej firmy, która mu instalowała terminal.   Jeśli w pierwszym tygodniu kwietnia przedsiębiorca nie miał transakcji na swoim terminalu, a wcześniej one były – to ma możliwość skorzystania ze wsparcia, o którym mówimy, jeśli dany agent rozliczeniowy wspólnie z nami ponosi koszty pomocy.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: