Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego oraz podwyżki dla nauczycieli, senacka komisja rekomenduje 22 poprawki do budżetu na 2021 rok

Gospodarka

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2021. Proponowane poprawki zakładają m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, opiekujących się chorymi COVID-19 oraz zwiększenie środków na podwyżki dla nauczycieli o 2,5 mld zł.

Senat, Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
Źródło: Senat RP / Twitter

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2021. Proponowane poprawki zakładają m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, opiekujących się chorymi COVID-19 oraz zwiększenie środków na podwyżki dla nauczycieli o 2,5 mld zł.

Senatorowie komisji chcą także skreślenia przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Środki te miałyby – jak proponują – zostać przekazane na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego

Przed przyjęciem sprawozdania senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł

Przyjęta w grudniu 2020 r. ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%.

Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki ‒ na poziomie 486,7 mld zł.

Ustawa zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

Senatorowie chcą skreślenia przepisu umożliwiającego uzyskanie przez KRRiT rekompensaty 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

Czytaj także: Senat RP: więcej z PIT dla samorządów

4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych

Komisja zaaprobowała m.in. poprawki, dotyczące 1,95 mld zł rekompensaty dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych, a także przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kolejne poprawki zakładają przekazanie 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

Senatorowie zaproponowali też zwiększenie o 2,5 mld zł  środków na podwyżki dla nauczycieli, o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

Poprawki zakładają przekazanie 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą

Poparcie komisji uzyskały też poprawki, zakładające dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19 (propozycje Komisji Zdrowia).

10 mln zł więcej na realizację zadań opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Senatorowie chcą także zwiększenia o 10 mln zł budżetu Kancelarii Senatu na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (propozycja komisji: Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą);

przyznania dotacji w wysokości 3 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności (propozycja Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich);

utworzenia rezerwy celowej w wysokości 10 mln zł na pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władzę Białorusi (propozycja Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej).

Czytaj także: Co czeka polską gospodarkę i złotego w 2021 roku?

KRRiT bez rekompensaty

Komisja zaaprobowała także poprawki zgłoszone przez senatorów Beatę Liberę-Małecką i Pawła Arndta. Pierwsza ma na celu skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych.

Druga zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kolejne przewidują przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

3 mln 300 tys. zł więcej dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarekomendowano też przyjęcie poprawek, zwiększających o 3 mln 300 tys. zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich; zakładających przekazanie 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach społecznej służby; 30 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Poparcie zyskała też poprawka, zakładająca przeznaczenie 100 mln zł na program in vitro; a także poprawka, przewidująca utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich" z kwotą 22 mln zł.

Czytaj także: Ustawa okołobudżetowa na 2021 rok z podpisem prezydenta: zamrożenie wynagrodzeń, zmiana zasad naliczania nagród uznaniowych

https://twitter.com/PolskiSenat/status/1346534109217226752
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: