Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 9 do 29 listopada

Finanse osobiste / Gospodarka

Dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III będzie przysługiwał od najbliższego poniedziałku, 9 listopada, do 29 listopada, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Marlena Maląg
Fot. Adam Guz/KPRM

Dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III będzie przysługiwał od najbliższego poniedziałku, 9 listopada, do 29 listopada, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach, jakie obowiązywały we wrześniu br.

- powiedziała Maląg, cytowana w komunikacie.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. I rząd na taki krok się zdecydował.

Czytaj także: Rząd zamyka szkoły, sklepy w galeriach handlowych, kina, teatry i muzea, nie wyklucza „bardzo ostrej” kwarantanny narodowej >>>

Kto otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
  • w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej tych placówek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także gdy uczęszczanie dzieci do szkół i innych placówek nie jest możliwe ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.

Zasiłek przysługuje:

- rodzicom dzieci do lat 8,

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:

*    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

*    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

*    do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Nie jest on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa. do 26 lipca br. Później został przywrócony za okres od 1 do 20 września br.

Teraz rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: