Dofinansowania za przekształcone szpitale

Finanse i gospodarka

Według planów rządowych samorządy mają przejąć pod swoje skrzydła Zakłady Opieki Zdrowotnej. Aby to zrobić najpierw muszą przeksztalcić je w spółki. Rząd przewidział za to działanie wsparcie finansowe.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły do końca 2014 roku ubiegać się o dotacje dla przekształconych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Rząd przeznaczył na ten cel kwotę 1,5 mld zł.

Możliwość takiego wsparcia ze strony Rządu istnieje dzięki projektowi nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która proponuje nowe możliwości wspierania przekształconych lecznic. Na przykład jeśli zdarzylo się tak, że samorząd poręczył jakiś czas temu szpitalowi kredyt, będzie mógł z budżetu państwa uzyskać kwotę odpowiadającą ratom, które pozostały jeszcze do spłacenia.

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

Udostępnij artykuł: