Dofinansowanie dróg samorządowych – nabór wniosków

Samorząd

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że do 17 lutego 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2012 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

21 grudnia 2011 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostały ustalone kryteria do oceny i weryfikacji wniosków, które znajdują się w pismach skierowanych do prezydentów miast, zarządów województw i zarządów powiatów. Pisma te znajdują się na stronie: http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1794897-p_1.htm.

Źródło: www.transport.gov.pl

Udostępnij artykuł: