Dokumentacja PolishCloud przyjęta

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank

Grzegorz Pędzisz, Idea Bank

Dokumentacja przygotowana w ramach projektu PolishCloud opracowanego pod auspicjami ZBP i Forum Technologii Bankowych została przyjęta 4 marca 2020 roku

#GrzegorzPędzisz: Dziś bank, który chce rozpocząć implementację rozwiązania wykorzystującego chmurę może zapoznać się z już wypracowanym standardem nie prowadząc żmudnej analizy i przygotowań #ZBP #FTB #Chmura #Cloud #PolishCloud @IdeaBankSA @uknf @PKOBP

W pracach nad dokumentacją brali udział specjaliści z polskich banków i Operatora Chmury Krajowej. Wspierali je eksperci z firmy Accenture oraz prawnicy z kancelarii prawnej Kochański i Partnerzy. Liderem projektu był Grzegorz Pędzisz, CIO Idea Bank, z którym mieliśmy możliwość przeprowadzić rozmowę na ten temat.

Jak doszło do opracowania dokumentacji PolishCloud?

W czerwcu 2019 r. ZBP powołał przy Forum Technologii Bankowych grupę roboczą, która miała się zająć opracowaniem standardów wdrożenia chmury obliczeniowej w bankowości. Grupa została utworzona przez ponad 30 banków i ponad 50 dostawców zrzeszonych przy Forum Technologii Bankowych ZBP.

Z tej grupy w toku prac ukonstytuował się węższy zespół ekspertów z 12 banków, którzy pracowali bezpośrednio nad tekstem standardu, czyli przewodnika wdrożenia chmury obliczeniowej w bankowości. Mieliśmy wsparcie merytoryczne Operatora Chmury Krajowej i Kancelarii Kochański i Partnerzy.

Prace skupiały się na analizie i interpretacji bieżących przepisów prawa bankowego. W jaki sposób należy je rozumieć oraz jak odpowiedzieć na nie regulacjami wewnętrznymi, procedurami, procesami i zapisami umownymi. To pozwala na zgodne z przepisami zawieranie umów i kupowanie rozwiązań chmurowych dla sektora bankowego.

Początkowo Grupa pracowała na bazie Komunikatu dotyczącego rozwiązań chmurowych opublikowanego przez KNF w 2017 r. Po zapowiedzi, że będzie opublikowany nowy komunikat i jego publikacji w styczniu 2020 r. zintensyfikowaliśmy prace nad PolishCloud aby wydać standard zgodny z nowym oficjalnym Komunikatem KNF. Ostatecznie 4 marca dokument został zatwierdzony przez ZBP.

Co zawiera opracowany dokument?

Zawiera propozycje zapisów umów i procedur, opisy procesów i szablonów dokumentów. Stanowi on analizę zapisów Komunikatu Chmurowego KNF i przepisów Prawa Bankowego. Jest swojego rodzaju przewodnikiem dla zespołów projektowych w Bankach i ma za zadanie ułatwić im drogę do chmury. 

To, co nam również się udało, to zbudowanie większej świadomości wśród Banków co do złożoności takiego wdrożenia w podmiotach regulowanych i poszerzenie wiedzy wśród wszystkich uczestników Grupy działającej przy ZBP.

Przygotowany Dokument ostatecznie skonsultowało ponad 30 podmiotów bankowych, Operator Chmury Krajowej i podmioty zrzeszone w Forum Technologii Bankowych. Opisujemy także proces wdrożenia chmury w banku z podaniem poszczególnych kroków bazując na aktualnym Komunikacie KNF dotyczącego zastosowania chmury obliczeniowej w bankowości.

Co zyskają banki dzięki wykorzystaniu dokumentu?

Po pierwsze skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie. Dziś bank, który chce rozpocząć implementację rozwiązania wykorzystującego chmurę może zapoznać się z już wypracowanym standardem nie prowadząc żmudnej analizy i przygotowań.

Ten czas został skrócony do minimum, bo efekt tych przygotowań jest już zawarty w opublikowanym obecnie dokumencie. Wystarczy się z nim zapoznać i zgodnie z instrukcją przejść wszystkie etapy przygotowując stosowne dokumenty.

To know-how dla banków, zwiększenie zakresu wiedzy o samej chmurze i sposobie jej uregulowania wśród ekspertów banków. Chciałbym podkreślić, że jako środowisko bankowe potrafiliśmy wspólnie i merytorycznie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Nie jest tak, jak do niedawna się uważało, że w bankach chmury wdrożyć się nie da. Mamy nadzieję, że przyszłość przyniesie udane wdrożenia Chmury w Bankowości także dzięki naszemu opracowaniu.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: