Dolar jeszcze długo będzie najważniejszą walutą świata

Gospodarka

Dość powszechne jest przekonanie, że znaczenie amerykańskiego dolara w spada, podobnie jak udział amerykańskiej gospodarki w tworzeniu światowego PKB. Opublikowane właśnie badania profesora Eswara Prasada, byłego szefa działu badań finansowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i redaktora naczelnego Biuletynu Badawczego MFW nie potwierdzają tej opinii

Fot. PIxabay.com

Dość powszechne jest przekonanie, że znaczenie amerykańskiego dolara w spada, podobnie jak udział amerykańskiej gospodarki w tworzeniu światowego PKB. Opublikowane właśnie badania profesora Eswara Prasada, byłego szefa działu badań finansowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i redaktora naczelnego Biuletynu Badawczego MFW nie potwierdzają tej opinii

#WitoldGadomski: Dopóki #Juan nie stanie się w pełni wymienialny, a Chiny nie uwolnią przepływów kapitałowych, jej waluta nie może rywalizować z #USD

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje informacje o tym, w jakich walutach trzymane są rezerwy banków centralnych świata. Ale nie wszystkie kraje ujawniają te dane, uznając je za informacje wrażliwe. Dlatego w statystykach MFW pojawiają się kategorie – „rezerwy alokowane” – czyli te, które banki centralne podają w rozbiciu na poszczególne waluty i „rezerwy niealokowane”, gdzie struktury walutowej nie znamy.

Banki centralne i ich polityka

Według Prasada czteropunktowy spadek udziału dolara w globalnych rezerwach z 66 % w roku 2015 do 62 % w roku 2018 to prawdopodobnie efekt statystyczny związany ze zmianami w raportowaniu rezerw.W ostatnich latach Chiny i kilka innych krajów, które wcześniej nie podawały struktury swoich rezerw, zdecydowały się ją podawać. W I kwartale 2019 roku udział dolara w globalnych rezerwach walutowych wynosił 62 procent i był podobny jak w latach 2009-2012.W porównaniu z rokiem 2007 udział dolara w rezerwach walutowych spadł o 2 punkty procentowe, a euro o 6 punktów procentowych. W tym okresie udział japońskiego jena wzrósł o 2 punkty procentowe, a innych mniejszych walut łącznie o 4 punkty procentowe.

Dolar wypiera euro?

Chiński juan, który w 2007 roku nigdzie nie był oficjalną walutą rezerwową, stanowi obecnie 2 % globalnych rezerw walutowych.Pod pewnymi względami dolar wzmocnił swoją pozycję dominującej waluty międzynarodowej, wypierając euro. Na przykład od 2012 do 2019 r. udział waluty amerykańskiej w płatnościach  transgranicznych za pośrednictwem sieci SWIFT wzrósł o 10 punktów procentowych do 40 %, zaś udział euro spadł o 10 punktów do 34 %. Udział juana w globalnych płatnościach wynosi poniżej 2 %.Dolar jest dominującą walutą w międzynarodowych transakcjach handlowych, zwłaszcza jeśli wyłączy się handel wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie rozliczenia są dokonywane w euro. Łącznie dolar i euro stanowią około trzech czwartych płatności międzynarodowych w rozliczeniach transgranicznych i finansowych.

Dlaczego nie juan?

Kilka krajów – zwłaszcza Rosja i Chiny – próbują zmniejszyć swoją zależność od dolara, zwiększając w rezerwach banków centralnych udział złota. W 2018 r. Bank Centralny Rosji sprzedał około 100 miliardów dolarów w amerykańskich papierach i zakupił papiery wartościowe w juanach oraz euro.Takie ruchy amerykańskich rywali geopolitycznych nie wpłynęły na globalną pozycję dolara. Euro wciąż jest drugą, ale wyraźnie mniej znaczącą walutą rezerwową i w ostatnich latach nie zdołało zająć miejsca dolara.Juan jest w kilku bankach centralnych walutą rezerwową, ale dopóki nie stanie się w pełni wymienialny, a Chiny nie uwolnią przepływów kapitałowych, jej waluta nie może rywalizować z dolarem.…………………………………………………..Eswar Prasad “Has the dollar lost ground as the dominant international currency?” Cornell University and Brookings Institution, September 2019.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: