Dolcan we współpracy z TNS Polska sprawdził zwyczaje mieszkaniowe Polaków

Raporty

Polacy w większości mieszkają w budynkach wielorodzinnych - blokach lub kamienicach, a marzą o własnym domku jednorodzinnym. Co trzeci badany nie posiada własnego mieszkania - żyje w wynajmowanym lub lokatorskim od gminy czy miasta. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców czynsze są najwyższe - najczęściej powyżej 450 zł za miesiąc.

Polacy w większości mieszkają w budynkach wielorodzinnych - blokach lub kamienicach, a marzą o własnym domku jednorodzinnym. Co trzeci badany nie posiada własnego mieszkania - żyje w wynajmowanym lub lokatorskim od gminy czy miasta. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców czynsze są najwyższe - najczęściej powyżej 450 zł za miesiąc.

Sytuacja społeczna i gospodarcza w Polsce uległa w ostatnich latach dużym zmianom. Coraz więcej jest jednoosobowych gospodarstw domowych, a z danych Eurostatu wynika, że aż 44% Polaków w wieku od 25 do 34 lat wciąż mieszka z rodzicami. Jak rzeczywiście wygląda nasza obecna sytuacja mieszkaniowa? Ilu Polaków mieszka we własnym mieszkaniu lub domu, a ilu w wynajętych? Jakie ponoszą comiesięczne koszty związane z czynszem? Na te pytania odpowiada pierwsza część raportu "Czynsze i mieszkania" przygotowanego na podstawie sondażu  przeprowadzonego przez TNS Polska dla firmy Dolcan.

- Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie takiego badania, żeby dowiedzieć się jak wygląda sytuacja mieszkaniowa współczesnych Polaków. Rynek nieruchomości mieszkaniowych musi na bieżąco reagować na potrzeby i oczekiwania klientów. Często same obserwacje i rozmowy z osobami odwiedzającymi nasze biura sprzedaży to jednak za mało. Warto poprosić o pomoc firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu takich sondaży - wtedy mamy obiektywne spojrzenie na to, czego nabywcy oczekują. Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do realnych, bieżących potrzeb Polaków - tłumaczy Alicja Dolińska, dyrektor działu marketingu i reklamy w firmie Dolcan.

131129.mieszkanie.01.380x203

Z raportu wynika, że spośród ogółu Polaków większość (57%) mieszka w budynkach wielorodzinnych - blokach mieszkalnych, kamienicach lub domach wielorodzinnych. Wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkania badanych rośnie także udział osób mieszkających w blokach i kamienicach - w najmniejszych miejscowościach zaledwie co piąta osoba żyje w bloku, natomiast w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców wskaźnik ten przekracza 80%. Co ciekawe najniższy odsetek osób mieszkających w domach jednorodzinnych, bliźniakach lub szeregowcach jest w miastach z ludnością od 100 do 500 tysięcy (7%), a nie jak można by sądzić w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców. Wciąż duży jest odsetek Polaków, którzy nie mają własnego mieszkania. Spośród osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych 37% deklaruje, że żyje w mieszkaniach, które nie są ich własnością (wynajmowanych lub lokatorskich od gminy czy miasta).

131129.mieszkanie.02.320x240

Ciekawe, chociaż może dla wielu osób dość oczywiste, okazały się odpowiedzi na pytanie "Kto w Pana(i) gospodarstwie domowym zajmuje się pilnowaniem opłat za dom/mieszkanie?". Wśród ogółu badanych 62% osób stwierdziło, że to właśnie oni zajmują się płatnościami w domu, jednak wśród ankietowanych kobiet taką deklarację złożyło 75% respondentek, a wśród mężczyzn było to zaledwie 47%. - Interesujące jest to, że w kolejnym pytaniu, w którym sprawdzaliśmy czy Polacy znają wysokość opłat czynszowych i jakie to są kwoty, to również kobiety dużo częściej niż mężczyźni znały odpowiedź na pytanie: "Czy wie Pan(i), ile mniej więcej wynosi miesięczny czynsz, który płaci Pana(i) rodzina spółdzielni/wspólnocie?". W stereotypie mówiącym o tym, że odpowiedzialność za gospodarstwo domowe spoczywa na kobietach, jest więc sporo prawdy - zauważa Joanna Skrzyńska, Senior Research Executive, TNS Polska.

131129.mieszkanie.03.350x218

Wielu osób nie dziwi fakt, że ponad 70% badanych, zapytanych gdzie chcieliby mieszkać, gdyby mogli dowolnie wybierać, wybrało dom jednorodzinny. Najmniej chętnych było do zamieszkania w lofcie, bo zaledwie co setny ankietowany. Ciekawiej wyniki wyglądają, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat wielkości miejsca zamieszkania badanych - Wraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której mieszkają ankietowani maleje odsetek osób dla których wymarzonym miejscem zamieszkania jest dom jednorodzinny, i tak dla przykładu - w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców jest to niecałe 50% - wciąż dużo, ale jednak znacznie mniej niż w mniejszych miejscowościach. W polskich metropoliach są więc osoby, które cenią miejski tryb życia i niemal co czwarty mieszkaniec chciałby mieszkać w bloku - podkreśla Joanna Skrzyńska z TNS Polska. Wśród mieszkańców dużych miast dużo wyższy jest także odsetek osób niezdecydowanych - co szósty mieszkaniec metropolii miałby trudności z podjęciem decyzji, gdyby zapytano go, gdzie chciałby zamieszkać, gdyby miał dowolny wybór.

- Wprowadzając na warszawski rynek nasz produkt - Osiedla Mieszkań Bezczynszowych - staraliśmy się wypełnić niszę na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jest duża grupa osób, które chciałyby mieć własny ogródek, kominek i komfort życia jak w domu, jednak nie stać ich na własny dom jednorodzinny lub nie potrzebują tak dużych metraży. Przeprowadzone wspólnie z TNS badanie potwierdza, że Polacy pragną mieć własny dom, co sugeruje, że jesteśmy przywiązani do tradycji. Mieszkania bezczynszowe pomagają spełnić to oczekiwanie - to wygoda domu, dostępna dla wszystkich. Jest to też ciekawe rozwiązanie dla osób, które są niezdecydowane czy wolą żyć w domu czy jednak w mieszkaniu - podkreśla Robert Ziółek, dyrektor generalny w firmie Dolcan.

Badanie zostało przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie firmy Dolcan. Przeprowadzono je w dniach 4-8 października 2013 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców. Badanie zostało zrealizowane w ramach sondażu, w którym wykorzystano technikę wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Źródło: Dolcan

Udostępnij artykuł: