Dom Development: 7,6 zł dywidendy na akcję za 2017 r. Zysk netto wrósł do 190,67 mln zł

Nieruchomości

Budowa bloku mieszkalnego
Fot. Pixabay.com

Zarząd Dom Development zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 7,6 zł na jedną akcję - tj. łącznie 189 mln zł, podała spółka.

Rekordowe wyniki #DomDevelopment S.A. to także efekt niskich stóp procentowych, rosnących płac i niskiego bezrobocia #deweloperzy #deweloper #mieszkania #dywidenda #zysk @DomDevelopment

“Zarząd spółki wnioskuje, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 189 000 007,20 zł, w tym:

– zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 186 112 545,02 zł oraz

– część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 2 887 462,18 zł, tj. 7,6 zł na każdą akcję” – czytamy w komunikacie.

Dom Development odnotował 190,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 125,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 186,11 mln zł wobec 127,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 235,39 mln zł wobec 156,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 404,68 mln zł w 2017 r. wobec 1 153,02 mln zł rok wcześniej.

Przełomowy rok dla Dom Development 

“Rok 2017 był przełomowy dla Dom Development S.A. i jej grupy kapitałowej. Osiągnęliśmy nowy poziom działalności, niespotykany dotąd na polskim rynku deweloperskim. Sprzedaliśmy blisko 4 000 lokali i przekazaliśmy ponad 2 900. Rozwinęliśmy nasz potencjał strategiczny zdecydowanie wychodząc poza Warszawę poprzez akwizycję Grupy Euro Styl S.A. z Trójmiasta i intensywny rozwój Dom Development Wrocław Sp. z o.o.. Przy tylu zmianach i skokowym wzroście skali działalności w minionym roku terminowo wybudowaliśmy niemal 3 000 lokali, ustanawiając kolejny rekord” – napisał prezes Jarosław Szanajca w liście załączonym do raportu.

Dom Development spodziewa się wzrostu znaczenia sprzedaży w Trójmieście i Wrocławiu w wynikach grupy w najbliższych latach, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Wzrost znaczenia Trójmiasta i Wrocławia

“W 2018 roku spodziewamy się wymiernych efektów pracy włożonej w rozbudowę potencjału grupy na rynku wrocławskim – dużego wzrostu sprzedaży i udziału w rynku. W najbliższych latach oczekujemy wzrostu znaczenia Trójmiasta i Wrocławia w wynikach grupy” – napisał Szanajca.

Sprzedaż grupy wzrosła o 45%

Sprzedaż grupy wzrosła o 45% r/r, także dzięki przejęciu spółki Euro Styl.

“Rekordowe wyniki Dom Development S.A. to także efekt niskich stóp procentowych, rosnących płac i niskiego bezrobocia. W Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu obserwujemy niedobór pracowników, stymulujący migrację do tych miast. Napływ ludności wspiera popyt inwestycyjny na mieszkania – nowo przybyli mieszkańcy szukają zazwyczaj lokum na wynajem. Silny rynek pracy i wzrost gospodarczy pomagają także w podjęciu decyzji o poprawie warunków mieszkaniowych” – czytamy dalej.

W 2017 r. Dom Development wprowadził do realizacji 29 projektów obejmujących 3 743 lokale oraz nabył grunty z potencjałem budowy ponad 4 200 lokali, na co przeznaczył 351 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 186,11 mln zł wobec 127,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development – jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce – jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: