Dom Development: 7,6 zł dywidendy na akcję za 2017 r. Zysk netto wrósł do 190,67 mln zł

Nieruchomości

Zarząd Dom Development zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 7,6 zł na jedną akcję - tj. łącznie 189 mln zł, podała spółka.

Budowa bloku mieszkalnego
Fot. Pixabay.com

Zarząd Dom Development zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 7,6 zł na jedną akcję - tj. łącznie 189 mln zł, podała spółka.

Rekordowe wyniki #DomDevelopment S.A. to także efekt niskich stóp procentowych, rosnących płac i niskiego bezrobocia #deweloperzy #deweloper #mieszkania #dywidenda #zysk @DomDevelopment

"Zarząd spółki wnioskuje, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 189 000 007,20 zł, w tym:- zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 186 112 545,02 zł oraz- część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 2 887 462,18 zł, tj. 7,6 zł na każdą akcję" - czytamy w komunikacie.

Dom Development odnotował 190,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 125,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 186,11 mln zł wobec 127,74 mln zł zysku rok wcześniej.Zysk operacyjny wyniósł 235,39 mln zł wobec 156,62 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 404,68 mln zł w 2017 r. wobec 1 153,02 mln zł rok wcześniej.

Przełomowy rok dla Dom Development 

"Rok 2017 był przełomowy dla Dom Development S.A. i jej grupy kapitałowej. Osiągnęliśmy nowy poziom działalności, niespotykany dotąd na polskim rynku deweloperskim. Sprzedaliśmy blisko 4 000 lokali i przekazaliśmy ponad 2 900. Rozwinęliśmy nasz potencjał strategiczny zdecydowanie wychodząc poza Warszawę poprzez akwizycję Grupy Euro Styl S.A. z Trójmiasta i intensywny rozwój Dom Development Wrocław Sp. z o.o.. Przy tylu zmianach i skokowym wzroście skali działalności w minionym roku terminowo wybudowaliśmy niemal 3 000 lokali, ustanawiając kolejny rekord" – napisał prezes Jarosław Szanajca w liście załączonym do raportu.Dom Development spodziewa się wzrostu znaczenia sprzedaży w Trójmieście i Wrocławiu w wynikach grupy w najbliższych latach, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Wzrost znaczenia Trójmiasta i Wrocławia

"W 2018 roku spodziewamy się wymiernych efektów pracy włożonej w rozbudowę potencjału grupy na rynku wrocławskim – dużego wzrostu sprzedaży i udziału w rynku. W najbliższych latach oczekujemy wzrostu znaczenia Trójmiasta i Wrocławia w wynikach grupy" – napisał Szanajca.

Sprzedaż grupy wzrosła o 45%

Sprzedaż grupy wzrosła o 45% r/r, także dzięki przejęciu spółki Euro Styl."Rekordowe wyniki Dom Development S.A. to także efekt niskich stóp procentowych, rosnących płac i niskiego bezrobocia. W Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu obserwujemy niedobór pracowników, stymulujący migrację do tych miast. Napływ ludności wspiera popyt inwestycyjny na mieszkania – nowo przybyli mieszkańcy szukają zazwyczaj lokum na wynajem. Silny rynek pracy i wzrost gospodarczy pomagają także w podjęciu decyzji o poprawie warunków mieszkaniowych" – czytamy dalej.W 2017 r. Dom Development wprowadził do realizacji 29 projektów obejmujących 3 743 lokale oraz nabył grunty z potencjałem budowy ponad 4 200 lokali, na co przeznaczył 351 mln zł.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 186,11 mln zł wobec 127,74 mln zł zysku rok wcześniej.Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: